خدمات نظافتی شرکت های خدماتی

خدمات نظافتی شرکت های خدماتی

1397/9/18 سارا سلیمان پور
خدمات نظافتی شرکت های خدماتی شامل نظافت منزل، نظافت محل کار و شرکت ها، نظافت مشاعات (راه پله) ، ارتفاع کاری و نماشویی و بسیاری خدمات دیگر می گردد که به منظور سرویس دهی در هر یک از موارد فوق، شرکت خدماتی نظافتی دارای پرسنلی آموزش دیده و مجرب می باشد که قادر به سرویس دهی تخصصی در امر نظافت به مشتریان شرکت می باشند.

خدمات نظافتی شرکت های خدماتی

خدمات نظافتی شرکت های خدماتی شامل نظافت منزل، نظافت محل کار و نظافت شرکت ها، نظافت مشاعات (راه پله) ، ارتفاع کاری و نماشویی و بسیاری خدمات دیگر می گردد که به منظور سرویس دهی در هر یک از موارد فوق، شرکت خدماتی نظافتی دارای پرسنلی آموزش دیده و مجرب می باشد که قادر به سرویس دهی تخصصی در امر نظافت به مشتریان شرکت می باشند. در این مقاله تعدادی از خدمات نظافتی مورد نیاز مردم جامعه معرفی و بررسی می گردد. 

انواع خدمات نظافتی مورد نیاز مشتریان

خدمات نظافت منزل

از جمله خدمات نظافتی پرمخاطب شرکت های خدماتی نظافتی، خدمات نظافت منزل می باشد. کارگر نظافت منزل اعزامی از سوی شرکت خدماتی نظافتی به چگونگی نظافت قسمت های مختلف منزل و همچنین، چگونگی استفاده از انواع شوینده ها و سفیدکننده ها اشراف کامل دارد. خدمات نظافت منزل شامل گردگیری قسمت های مختلف منزل و همچنین اسباب و اثاثیه منزل، شستشوی حمام و دستشویی، شستشوی پرده ها، نظافت شیشه پنجره ها، نظافت دیوارها و سطوح آشپزخانه، نظافت فرش، موکت و مبلمان، نظافت سرامیک کف منزل و سایر موارد می گردد. 

خدمات نظافت محل کار و شرکت ها

خدمات نظافتی شرکت های خدماتی نظافتی شامل نظافت محل کار و شرکت ها نیز می گردد. نظافت محل کار و شرکت ها شامل نظافت اتاق مدیر عامل، نظافت اتاق پرسنل، نظافت مانیتورها و کیبوردها، نظافت مایکروفر و یخچال در محل کار، نظافت سرویس های بهداشتی، نظافت اتاق کنفرانس، نظافت لابی شرکت، نظافت درب و راهروی ورودی شرکت و همچنین، نظافت سایر قسمت های شرکت می گردد. اعزام نیروی نظافتی به شرکت ها، می بایست بر اساس زمانبندی و برنامه شرکت صورت گیرد. 

خدمات نظافت مشاعات (راه پله)

خدمات نظافت مشاعات (راه پله) ساختمان های تجاری و مسکونی از دیگر خدمات نظافتی شرکت های خدماتی می باشد. نظافت مشاعات (راه پله) تاثیر بسزایی بر جلوه و نمای ساختمان مربوطه خواهد داشت. در خصوص هزینه این سرویس نظافتی لازم به ذکر است که هزینه نظافت مشاعات (راه پله) می بایست در میان ساکنین تمامی واحدها سرشکن شود. 

خدمات ارتفاع کاری و نماشویی

خدمات نظافتی شرکت های خدماتی نظافتی، همچنین شامل مواردی می گردد که عمدتا انجام آن برای مردم به طور معمول دشوار بوده و بدون استفاده از تجهیزات تخصصی، قابل انجام نمی باشد. خدمات ارتفاع کاری و نماشویی از جمله این موارد می باشد که عمدتا ساکنین ساختمان های مرتفع و برج ها با این مسئله مواجه می باشند. نیروهای نظافتی اعزامی از سوی شرکت های خدماتی نظافتی، دارای تخصص لازم در زمینه نظافت شیشه منازل برج ها بوده و همچنین، تجهیز به لوازم و ابزار ایمنی برای انجام چنین کارهایی می باشند.