نظافت شرکت ها

نظافت شرکت ها

1397/8/13 سارا سلیمان پور
نظافت شرکت ها از جمله مواردی است که در حيطه خدمات نظافت موسسات نظافتی قرار می گيرد. نظافت شرکت ها نيز مانند نظافت منزل و نظافت ساير اماکن، از اصول و قواعد خاصی پيروی می نمايد.

نظافت شرکت ها

نظافت شرکت ها از جمله مواردی است که در حيطه خدمات نظافت موسسات خدماتی قرار می گيرد. نظافت شرکت ها نيز مانند نظافت منزل و نظافت ساير اماکن، از اصول و قواعد خاصی پيروی می نمايد. پرسنل شاغل در شرکت ها، همه روزه حدود 8 ساعت از شبانه روز را در شرکت محل کار خود سپری می نمايند. بنابراين، پاکيزگی و نظافت شرکت ها از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد. تمامی شرکت ها اعم از شرکت تجاری، شرکت پژوهشی، شرکت خدماتی، شرکت مهندسي و ساير شرکت ها نياز به نظافت دارند. در ادامه به بيان برخی از موارد که در نظافت شرکت ها الزاما می بايست مورد توجه قرار گيرند، خواهيم پرداخت. اين موارد چه از سوی صاحبان شرکت ها و چه از سوی شرکت خدمات نظافت می بايست مد نظر قرار گيرند.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


نظافت شرکت ها چه مواردی را در برمی گيرد؟

نظافت ورودی شرکت

از جمله مواردی که نيروهای خدماتی می بايست در نظافت شرکت ها مد نظر خود قرار دهند، نظافت ورودی شرکت می باشد. ورودی شرکت نخستين محلی است که مشتريان شرکت و مراجعه کنندگان به شرکت از آن عبور می نمايند. شرکتی که دارای ورودی شيک و تميز باشد، بهتر می تواند مشتريان را به ورود به داخل خود ترغيب نمايد. 

نظافت لابی شرکت

نظافت شرکت ها شامل نظافت لابی شرکت ها نيز می باشد. مراجعه کنندگان به يک شرکت، به منظور ملاقات با رئيس و يا ساير عوامل شرکت، عموما زمانی را هر چند اندک به انتظار در لابی شرکت سپری می نمايند. در زمان انتظار، مراجعه کنندگان به بررسی محيط شرکت می پردازند. عمدتا ظاهری زيبا و پاکيزه، منجر به جذب هر چه بيشتر مراجعه کنندگان به شرکت مزبور خواهد گرديد.

نظافت اتاق رياست شرکت 

ميهمانان و مشتريان شرکت به منظور دريافت مشاوره و يا عقد قرارداد، به اتاق رياست شرکت مراجعه می نمايند. بنابراين، نظافت اتاق رياست، از مهم ترين مراحل نظافت شرکت ها محسوب مي گردد. 

نظافت دستگاه های تلفن شرکت

بسياری از کارکنان شرکت در راستای انجام وظايف خود، می بايست روزانه تعداد زيادی تماس تلفنی برقرار نمايند. دستگاه های تلفن در چنين شرايطی، دستگاه هايی عمومی محسوب می گردند. بنابراين، از ديگر مواردی که در حوزه نظافت شرکت ها حائز اهميت می باشد، نظافت دستگاه های تلفن در شرکت ها می باشد.

 نظافت کامپيوترهای شرکت

کارکنان شرکت ها ساعات زيادی از روز را در پشت سيستم های کامپيوتری در شرکت محل کار خود سپری می نمايند. بنابراين، تميز نمودن مانيتور، صفحه کليد و موس، از جمله موارد مهمی است که در نظافت شرکت ها مطرح شده و می بايست مورد توجه قرار گيرند. 

ديگر موارد در حوزه نظافت شرکت ها

نظافت اتاق کارکنان شرکت

پرسنل شاغل در يک شرکت، روزانه ساعات زيادی را در محل کار خود سپری می نمايند. به همين خاطر، پاکيزگی محل کار پرسنل، مسئله مهمی است. زيرا می تواند مستقيما بر سلامت کارکنان شرکت تاثير داشته باشد. 

نظافت سرويس های بهداشتی

نظافت دستشویی از جمله مواردی است که در نظافت شرکت ها مطرح می باشد. سرويس های بهداشتی می بايست دائما مورد نظافت قرار گيرند تا بهداشت و سلامتی پرسنل شرکت تامين گردد. همچنين، سطل های زباله موجود در سرويس های بهداشتی نيز می بايست دائما تميز شده و از انباشته شدن زباله در داخل اين سطل ها، پيشگيری به عمل آيد. 

نظافت مايکروفر

امروزه با توجه به اهميت سرعت در زندگی مردم جامعه، ابزارهايی مانند مايکروفر به منظور گرم نمودن غذا مورد استفاده قرار می گيرد. بسياری از شرکت ها نيز تعدادی مايکروفر در آشپزخانه شرکت قرار داده اند. بدين ترتيب، پرسنل شرکت قادر خواهند بود همه روزه غذای خود را به سرعت گرم نموده و ميل نمايند. بنابراين، پاکيزگی مايکروفر، می تواند بر سلامت غذای پرسنل اثرگذار باشد. لذا، نظافت محل کار و نظافت شرکت ها شامل تميز نمودن مايکروفرها نيز می گردد. 

نظافت يخچال

نظافت شرکت ها شامل نظافت تمامی بخش ها و وسايل  شرکت از جمله يخچال شرکت نيز می گردد. نظافت يخچال در مکان های عمومی مانند شرکت ها، از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد. کارکنان شرکت همه روزه غذای خود را به مدت چند ساعت داخل يخچال شرکت نگهداری می نمايند. بنابراين، نمی بايست غذای فاسد شده داخل يخچال باقی بماند. همچنين، فضای داخل يخچال نمی بايست بوی بد بدهد. همه اين موارد می بايست مد نظر نيروی ارائه دهنده خدمات نظافت اعزام شده به شرکت قرار گيرد.