سامانه آنلاین درخواست خدمات سرویک

سامانه آنلاین درخواست خدمات سرویک در راستای تسهیل ثبت سفارش شما مشتریان عزیز طراحی شده است. برای ثبت سفارش خدمت مورد نظرتان می توانید از قسمت نصب اپ ، اپلیکیشن سرویک را دانلود و نصب نمائید. پس از نصب و ورود به برنامه وارد خدمت مورد نظر خود شده و سفارشتان را به ثبت برسانید. پس از ثبت سفارش نیروی مورد نظر شما انتخاب و در روز مقرر به محل عازم خواهد شد.

اگر در نظر دارید تا به صورت سازمانی با موج نو در راستای خدمات تامین نیرو همکاری داشته باشید، میتوانید با شماره 02174402 تماس حاصل فرموده و نسبت به ثبت سفارش خود اقدام نمائید.