نظافت محل کار

نظافت محل کار

1397/7/17 سارا سلیمان پور
نظافت محل کار و نظافت شرکت ها در کنار نظافت منزل و نظافت راه پله (مشاعات)، از دیگر خدمات نظافت شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافت می باشد. در خصوص نظافت محل کار مواردی چون ساعت حضور نيروهای

نظافت محل کار 

نظافت محل کار و نظافت شرکت ها در کنار نظافت منزل و نظافت راه پله (مشاعات)، از دیگر خدمات نظافت شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافت می باشد. در خصوص نظافت محل کار مواردی چون ساعت حضور نيروهای خدماتی، ترتيب و اولويت ارائه و پياده سازی خدمات نظافت، تجهيزات موجود در ارگان و يا شرکت مربوطه و مواردی از اين دست مطرح می باشد. در ادامه به بررسی نظافت محل کار توسط نيروهای خدماتی و برخی نکات در اين خصوص خواهيم پرداخت. 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


اولويت و چگونگی نظافت محل کار 

نظافت اتاق مدير عامل

نيروهای خدماتی اعزامی از سوی موسسات ارائه دهنده خدمات نظافت می بايست به منظور نظافت محل کار برنامه ای برای خود در نظر بگيرند. به عبارتی می بايست اولويت بندی نموده و فرايند نظافت محل کار را بر اساس اين اولويت بندی انجام دهند. نظافت اتاق مدير عامل در تمامی محيط های کاری، نسبت به ساير قسمت های محيط کار در اولويت قرار دارد. نيروهای خدماتی می بايست اتاق مدير عامل را به منظور تشريف فرمايی وی تميز و آماده نمايند. 

نظافت اتاق کنفرانس در محل کار

از ديگر مواردی که نيروهای ارائه دهنده خدمات نظافت در حين نظافت محل کار می بايست مد نظر قرار دهند، نظافت اتاق کنفرانس می باشد. اهميت نظافت اتاق کنفرانس در صورت برگزاری جلسات و ملاقات با مديران عامل ساير شرکت ها، صد چندان خواهد شد. زيرا عمدتا چنين جلساتی در اتاق کنفرانس شرکت برگزار می گردد. بنابراين، نظافت اتاق کنفرانس می تواند بر جلب نظر مدعوين اثرگذار باشد.  

تاثير نظافت محل کار بر بازدهی کارمندان

بهبود روحيه کارمندان در محيط کار

نظافت محل کار و نظافت شرکت ها می تواند آثار مثبتی بر روحيه کارمندان داشته باشد. تميز بودن شيشه پنجره های محل کار، ميزهای پرسنل، مانيتورها، سرويس های بهداشتی و ساير قسمت های محل کار، می تواند منجر به افزايش نشاط و شادابی پرسنل شود. بالا رفتن روحيه کارمندان، منجر به بهبود عملکرد آنها در محيط کار شده و به تبع آن، بازدهی کارمندان افزايش پيدا خواهد کرد. 

سلامت جسمی کارمندان 

همان طور که مطلع می باشيد، گرد و غبار و آلودگی موجود در سرويس های بهداشتی، يخچال، مايکروفر و ساير قسمت های محل کار، از جمله عوامل بيماری زاست که می تواند به تدريج بر سلامت جسم کارکنان شرکت يا سازمان مربوطه آثار مخربی بگذارد. به همين خاطر، نظافت محل کار می بايست به طور مداوم و مستمر صورت گيرد تا کارکنان شرکت مربوطه از ابتلا به بيماری هايی چون بيماری های تنفسی و يا عفونت در امان بمانند.

تاثير مخرب گرد و غبار بر روی تجهيزات و لوازم موجود در محل کار

گرد و غبار موجود بر روی مانتيور کامپيوترهای محل کار

همان طور که در مقاله " نظافت شرکت و عوامل اثرگذار در این فرایند " مطرح شد، نیروهای خدماتی اعزامی، می بایست نکات متعددی را به هنگام ارائه این سرویس مدنظر خود قرار دهند. کارکنان شرکت ها، ارگان ها و يا ساير محيط های کاری، روزانه ساعات زيادی را در پشت سيستم های کامپيوتری سپری می نمايند. آنها می بايست از فاصله کمی دائما به صفحه مانيتور خود نگاه کنند. بدين ترتيب، تميز نمودن مانيتور کامپيوترهای موجود در محيط های کاری، از جمله مراحل مهم در نظافت محل کار محسوب می گردد. 

گرد و غبار موجود بر روی ميز کارمندان در محل کار

گرد و غبار موجود بر روی ميز کاری پرسنل، منجر به آلوده شدن ليوان چای، خودکار و ساير لوازم شخصي پرسنل می گردد. اين آلودگی می تواند بيسکوييت و يا ساير مواد خوراکی که پرسنل در طول روز مصرف می کنند را نيز در بر بگيرد. اين آلودگی، منجر به بيمار شدن پرسنل محل کار مزبور خواهد گرديد. بنابراين، از ديگر موارد مهم در خصوص نظافت محل کار ، نظافت ميز کاری پرسنل در محل کار می باشد.