سالمندخانه و خدمات مورد نیاز سالمندان

سالمندخانه و خدمات مورد نیاز سالمندان

1397/8/19 سارا سلیمان پور
سالمندخانه سپیداراز جمله مراکز سرای سالمندان شرق تهران می باشد که تمامی نیازهای مراقبتی سالمند شما را تامین می نماید. شرکت خدماتی موج نو با بررسی خدمات سالمندخانه و همچنین، مشاهده گواهی صلاحیت این مرکز، اقدام به معرفی سرای سالمندان سپیدار به مشتریان خود نموده است.

سالمندخانه و خدمات مورد نیاز سالمندان

سالمندخانه سپیداراز جمله مراکز سرای سالمندان شرق تهران می باشد که تمامی نیازهای مراقبتی سالمند شما را تامین می نماید. شرکت خدماتی موج نو با بررسی خدمات سالمندخانه سپیدار و همچنین، مشاهده گواهی صلاحیت این مرکز، اقدام به معرفی سرای سالمندان سپیدار به مشتریان خود نموده است. شرکت خدماتی موج نو در صورت تمایل شما مشتریان عزیز، قادر به رزرو سرای سالمندان برای سالمند شما می باشد. سالمندخانه به منظور جلب رضایت مشتریان خود در حوزه نگهداری از سامند، می بایست امکاناتی برای سالمندان خود فراهم آورد که مهم ترین این امکانات به شرح ذیل می باشد:

امکانات سالمندخانه برای سالمندان

حضور روانپزشک در مرکز

سالمندخانه به منظور بررسی، کنترل و رسیدگی به شرایط روحی سالمندان مستقر در شرکت، یک روانپزشک را به صورت دائمی در مرکز استخدام می نماید تا به وضع روحی سالمندان رسیدگی نماید. این روانپزشک با سالمندان گفتگو کرده و به آنها در خصوص تغییر سبک زندگی، تغییر نگرش و اتخاذ روش هایی به منظور دستیابی به نگرشی مثبت مشاوره می دهد. همچنین، در صورت لزوم، روانپزشک مزبور برای سالمندان دارو تجویز می نماید.

توجه به بهداشت فردی سالمندان

از جمله مواردی که در فرایند خدمات رسانی سالمندخانه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، رسیدگی به بهداشت فردی سالمندان می باشد. پرسنل و نیروهای مراقبتی سالمندخانه می بایست سالمندان را طبق زمان بندی معینی به حمام ببرند. همچنین، بسیاری از سالمندان به هنگام خورد غذا، به طور ناخودآگاه، غذا را بر روی لباس خود می ریزند. تعدادی از سالمندان نیز دچار بی اختیاری شده و این امر منجر به آلودگی لباس آنها می گردد. نیروهای مراقبتی سالمندخانه در خصوص این دسته از سالمندان، دقت مضاعفی به خرج داده و به نظافت لباس و بدن آنها توجه ویژه ای مبذول می دارند.  

چکاپ دوره ای سالمندان 

خدمات سالمندخانه سپیدار، به موارد فوق محدود نشده و شامل ارائه خدمات پزشکی به طور مبسوط به سالمندان نیز می گردد. سالمندان مستقر در سالمندخانه سپیدار به صورت دوره ای توسط پزشک حاضر در این مرکز مورد معاینه قرار گرفته و در صورت نیاز، تحت درمان قرار خواهند گرفت.همچنین، پزشک پرهیزهای لازم را برای هر یک از سالمندان تجویز نموده و نیروهای مراقب سالمند، رعایت این موضوع از سوی سالمندان را کنترل می نمایند.

تهیه غذا برای سالمندان بر اساس رژیم غذایی آنها

همان طور که در قسمت قبل بیان شد، هر یک از سالمندان از برنامه غذایی خاصی پیروی نموده و در مورد برخی مواد غذایی، ملزم به پرهیز می باشند. در سالمندخانه سپیدار، غذای سالمندان متناسب با رژیم غذایی آنها تهیه شده و سپس توسط نیروهای مراقب و بر اساس برنامه زمانی معینی در اختیار سالمندان گذاشته می شود.