نیروی پذیرایی و تعدد سرویس ها

نیروی پذیرایی و تعدد سرویس ها

1397/9/17 سارا سلیمان پور
نیروی پذیرایی عنصری اساسی در ارائه خدمات تشریفات و پذیرایی به میهمانان و مدعوین می باشد. اعزام نیروی پذیرایی و همچنین اعزام مهماندار از مهم ترین سرویس های شرکت خدمات پذیرایی موج نو می باشد. مهمانداران و نیروهای پذیرایی بر اساس نیاز مشتریان به مجالس و مراسم گوناگون اعزام شده و در هر از این موارد به فراخور مجلس مورد نظر، به پذیرایی از مدعوین می پردازند. 

نیروی پذیرایی و تعدد سرویس ها

نیروی پذیرایی عنصری اساسی در ارائه خدمات تشریفات و پذیرایی به میهمانان و مدعوین می باشد. اعزام نیروی پذیرایی و همچنین اعزام مهماندار از مهم ترین سرویس های شرکت خدمات پذیرایی موج نو می باشد. مهمانداران و نیروهای پذیرایی بر اساس نیاز مشتریان به مجالس و مراسم گوناگون اعزام شده و در هر از این موارد به فراخور مجلس مورد نظر، به پذیرایی از مدعوین می پردازند.  

نیروی پذیرایی به چه مکان هایی اعزام می گردد؟

پرسنل پذیرایی در ارگان های دولتی

اگر سازمان ها، ادارات و ارگان های دولتی به منظور برگزاری انواع مراسمات خود از شرکت های خدمات پذیرایی درخواست اعزام نیروی پذیرایی نمایند، مهمانداران اعزامی می بایست از ضوابط حاکم بر ارگان مربوطه پیروی نمایند. از جمله این ضوایط می توان به نحوه پوشش مهمانداران و همچنین، چگونگی مواجهه با مدعوین و همچنین، چگونگی پذیرایی از آنها اشاره نمود. 

مهمانداران در تالار عروسی 

در بسیاری مواقع تالارهای پذیرایی به منظور پوشش دادن جشن های بزرگ، با کمبود نیرو مواجه می گردند. در این شرایط ، مسئولین تالار از شرکت های ارائه دهنده خدمات تشریفات و پذیرایی درخواست اعزام نیروی پذیرایی می نمایند. عمدتا هر یک از تالارهای پذیرایی برای مهمانداران و خدمه پذیرایی خود لباس های فرم متحدالشکل تهیه می نمایند. مهمانداران اعزامی از سوی شرکت تشریفاتی می بایست خود را با شرایط تالار مربوطه تطبیق داده و از لباس فرم آن تالار استفاده نماید و همچنین، نحوه سرویس دهی به میهمانان نیز می بایست مطابق با سلیقه مشتری و بر اساس دستور صاحب تالار صورت پذیرد. 

نیروی پذیرایی در هتل ها 

بسیاری از هتل ها علیرغم دارا بودن نیروی پذیرایی مجرب، در برخی فصول سال به دلیل حجم بالای مسافرت مردم و یا به دلیل برگزاری ضیافت های بزرگ و نیازمندی به مهمانداران خبره تر و بیشتر، به کمک شرکت های تشریفاتی برای تامین مهماندار نیاز پیدا می نمایند. مهمانداران اعزامی همگی در امر به جا آوردن آداب پذیرایی از میهمانان ماهر و باتجربه بوده و به خوبی قادر به سرویس دهی به آنان می باشند.

خدمه پذیرایی در رستوران ها

نیروی پذیرایی ممکن است به رستوران ها نیز اعزام گردد. این امر عمدتا در شرایط پیک کاری رستوران های بزرگ و کمبود پرسنل پذیرایی در این رستوران ها اتفاق می افتد. 

نیروهای پذیرایی در منازل

بسیاری از افراد به منظور برگزاری دورهمی های دوستانه، مهمانی های خانوادگی، مجلس تولد، مراسم عقد، مراسم مولودی و سایر مجالس در منزل خود، از شرکت خدمات تشریفاتی درخواست اعزام نیروی پذیرایی می نمایند. نیروهای اعزامی بر اساس سلیقه مشتری می توانند لباس فرم بر تن داشته و یا از لباس شخصی خود استفاده نمایند. در صورت استفاده از لباس شخصی، رنگ لباس می بایست با مجلس در حال برگزاری تناسب داشته باشد. به عنوان مثال، نیروی پذیرایی مجاز به استفاده از لباس سفید رنگ در مجلس ختم نمی باشد. پیش از اعزام نیرو، مشتری می بایست هماهنگی های لازم  را در خصوص لباس نیروهای اعزامی با شرکت انجام دهد.