شرکت های خدماتی پذیرایی

شرکت های خدماتی پذیرایی

1397/9/13 سارا سلیمان پور
شرکت های خدماتی پذیرایی تامین کننده خدمات تشریفات و پذیرایی برای انواع مجالس مورد نظر مشتریان خود می باشند. مهمانداران و نیروهای تشریفاتی شرکت های خدماتی پذیرایی به منظور موفقیت در سرویس دهی به مشتریان می بایست دارای مشخصات و ویژگی هایی باشند

شرکت های خدماتی پذیرایی

شرکت های خدماتی پذیرایی تامین کننده خدمات تشریفات و پذیرایی برای انواع مجالس مورد نظر مشتریان خود می باشند. مهمانداران و نیروهای تشریفاتی شرکت های خدماتی پذیرایی به منظور موفقیت در سرویس دهی به مشتریان می بایست دارای مشخصات و ویژگی هایی باشند که در ادامه این مقاله قصد داریم که به بیان این مشخصات بپردازیم.

ویژگی پرسنل شرکت های خدماتی پذیرایی

دارای لباس فرم

شرکت خدماتی موج نو که در زمره شرکت های خدماتی پذیرایی می باشد، برای تمامی پرسنل و نیروهای تشریفاتی خود لباس فرم تهیه نموده است. بدین ترتیب، نیروهای اعزامی همگی دارای لباس متحدالشکلی بوده و به منظور حضور در مجالس مشتریان، ملزم به استفاده از این لباس می باشند. لباس فرم نیروهای تشریفاتی خانم به صورت روپوش، شلوار و مقنعه سورمه ای رنگ و لباس فرم نیروهای تشریفاتی آقا به صورت کت و شلوار سورمه ای رنگ می باشد. بر تن داشتن لباس فرم، منجر به ایجاد نظم و هماهنگی بیشتری در میان مهمانداران می گردد. 

آشنا به چگونگی استقبال از میهمانان

شرکت های خدماتی پذیرایی به هنگام سرویس دهی به مشتریان خود، در گام نخست می بایست مهمانداران خود را در خصوص آداب برخورد با میهمانان و استقبال از آنها آموزش دهند. نوع برخورد مهمانداران با میهمانان تاثیر بسزایی بر روند برگزاری مراسم مورد نظر خواهد گذاشت. 

آشنا به اصول پذیرایی از مدعوین

نیروهای تشریفاتی شرکت های خدماتی پذیرایی می بایست در خصوص چگونگی سرو انواع اقلام پذیرایی مورد آموزش واقع شوند. شرکت خدماتی موج نو با برگزاری دوره های آموزشی کاربردی، نیروهای خود را آماده پذیرایی در انواع مجالس نموده اند. چگونگی ایستادن در مقابل مدعوین، چگونگی خم شدن و تعظیم در مقابل آنان، سرو نمودن هر نوع غذا بر طبق اصول خاص آن همه و همه از جمله مواردی است که مهمانداران می بایست فرا گرفته و در فرایند پذیرایی از میهمانان به کار بندند. 

توانایی هماهنگی با شرایط میزبان

نیروهای تشریفاتی اعزامی از سوی شرکت های خدماتی پذیرایی، می بایست به هنگام ورود به هر مجلسی، در ابتدا شرایط میزبان را جویا شده و پذیرایی از میهمانان را بر طبق نظر و سلیقه میزبان انجام دهند. همچنین، در خصوص ترتیب و زمانبندی سرو اقلام پذیرایی نیز مهماندار می بایست منطبق بر خواست و نظر میزبان عمل نماید.

قابل اطمینان و متعهد

مهمانداران شرکت خدماتی موج نو همگی طی گزینش چند مرحله ای انتخاب شده اند. تمامی این افراد، متعهد به اصول اخلاقی بوده و مشتری ها می توانند با خیالی آسوده این افراد را به حریم منزل خود راه بدهند. شرکت خدماتی موج نو همچنین، اقدام به دریافت اوراق شناسایی و تضامین لازم از مهماندارا خود نموده است. بدین ترتیب، احتمال ارتکاب به هیچ گونه تخلفی از سوی این افراد وجود نخواهد داشت.