خدمه پذیرایی

خدمه پذیرایی

1397/9/28 سارا سلیمان پور
خدمه پذیرایی نقش مهمی در چگونگی ارائه خدمات تشریفات و پذیرایی به میهمانان ایفا می نمایند. شرکت خدماتی پذیرایی موج نو با برگزاری تشریفات مجالس تهران  و اعزام خدمتکار پذیرایی به انواع مجالس مورد نظر مشتریان، در جهت سرویس دهی به مخاطبین خود و جلب رضایت آنها گام برمی دارد.

خدمه پذیرایی

خدمه پذیرایی نقش مهمی در چگونگی ارائه خدمات تشریفات و پذیرایی به میهمانان ایفا می نمایند. شرکت خدماتی پذیرایی موج نو با برگزاری تشریفات مجالس تهران  و اعزام خدمتکار پذیرایی به انواع مجالس مورد نظر مشتریان، در جهت سرویس دهی به مخاطبین خود و جلب رضایت آنها گام برمی دارد. خدمه پذیرایی اعزامی از سوی شرکت موج نو همگی در کلاس های تخصصی پذیرایی و مهمانداری این مجموعه شرکت نموده و مسلط بر اداره مجالس جشن و سرور، مجالس ماتم و اندوه، مراسم رسمی ادارات و ارگان ها و سایر مجالس می باشند.  

خدمه پذیرایی می بایست چه خصوصیاتی داشته باشند؟

خوشرو و مهربان

از بارزترین خصوصیات خدمه پذیرایی، خوشرویی و سعه صدر آنها در رویارویی با میهمانان می باشد. شرکت خدماتی پذیرایی موج نو اقدام به جذب مهماندارانی می نماید که در جلسات مصاحبه حضوری، علاوه بر دانش و مهارت در امر پذیرایی، خوش برخورد نیز بوده و با لبخند و مهربانی پاسخگوی دیگران می باشند. مهربانی پرسنل پذیرایی منجر به ارتباط موثرتر با مدعوین و حضار در سالن شده و خاطره ای به یادماندنی برای آنها به جا خواهد گذاشت. 

پرهیز از ورود به صحبت میهمانان

خدمه پذیرایی می بایست صرفا به انجام وظایف خود پرداخته و از ورود به صحبت های خصوصی میهمانان، پرهیز نمایند. ممکن است در صورت ورود نیروی پذیرایی به بحث میهمانان، این امر از سوی مدعوین، بی ادبی تلقی شده و چندان خوشایند میهمانان نباشد. مهمانداران تنها در صورتی که حضار تمایل داشته باشند و یا نیاز به سرویس خاصی داشته باشند، می توانند با آنها صحبت نمایند.  

همیشه حق با میهمان است!

خدمه پذیرایی شرکت موج نو همگی بر این باورند که همیشه حق با مهمانان می باشد. مسئولین این مجموعه به هنگام استخدام پرسنل پذیرایی، به دنبال افرادی هستند که بتوانند خونسردی خود را حفظ نموده و به سرعت کنترل خود را از دست ندهند. این خصوصیات منجر به انتقادپذیر شدن خدمه پذیرایی شده و بدین ترتیب، در صورت بروز مشکلی در فرایند پذیرایی از مجالس و برگزاری مراسم، نیروهای اعزامی خواهند توانست در کوتاه ترین زمان ممکن کنترل شرایط را در دست بگیرند.  

منضبط و حضور به موقع در مجالس

شرکت خدماتی پذیرایی موج نو خدمه پذیرایی خود را ملزم به رعایت نظم در تمامی ابعاد می نماید. رعایت نظم و انضباط از سوی پرسنل این شرکت شامل حضور به موقع در محل برگزاری مراسم، به تن داشتن لباس فرم، تمیز بودن لباس فرم نیروی اعزامی، رعایت ترتیب به جا آوردن مراسم پذیرایی و سایر موارد.