تشریفات مجالس تهران

تشریفات مجالس تهران

1397/9/7 سارا سلیمان پور
تشریفات مجالس تهران شامل تامین تشریفات و برگزاری تمامی مجالس تهران از جمله مجالس عقد و عروسی، مجلس تولد، مراسم مولودی و جشن ها، مجلس ترحیم، مجالس عزاداری، انواع مراسم سازمانی می باشد. شرکت خدماتی موج نو در راستای برگزاری تشریفات مجالس تهران ، قادر به اعزام مهماندار به منظور پذیرایی در انواع مجالس مشتریان خود می باشند.

تشریفات مجالس تهران

تشریفات مجالس تهران شامل تامین تشریفات و برگزاری تمامی مجالس تهران از جمله مجالس عقد و عروسی، مجلس تولد، مراسم مولودی و جشن ها، مجلس ترحیم، مجالس عزاداری، انواع مراسم سازمانی می باشد. شرکت خدماتی موج نو در راستای برگزاری تشریفات مجالس تهران ، قادر به اعزام مهماندار به منظور پذیرایی در انواع مجالس مشتریان خود می باشند. این شرکت همچنین، در صورت تمایل مشتریان، برگزاری تمامی تشریفات مجالس مورد نظر مشتریان را به طور مبسوط بر عهده خواهد گرفت.  

تشریفات مجالس تهران چه مواردی را در بر می گیرد؟

تشریفات پذیرایی از مجالس و اعزام مهماندار

شرکت خدماتی موج نو در فرایند برگزاری تشریفات مجالس تهران قادر به تامین و برگزاری تشریفات پذیرایی از مجالس و اعزام مهماندار می باشد. این شرکت می تواند مهماندارانی حرفه ای و آموزش دیده به مجالس مشتریان خود اعزام نماید. این مهمانداران با تمامی اصول رویارویی با میهمانان و آداب پذیرایی از آنها آشنا می باشند.

تشریفات مجالس عقد و عروسی و تولد و جشن ها

برگزاری تشریفات مجالس عقد و عروسی و تولد و جشن ها از دیگر سرویس های تشریفات مجالس تهران شرکت خدماتی موج نو می باشد. تامین باغ، ویلا و مکان مناسبی برای برگزاری جشن عروسی و یا تولد، طراحی و تزئین مکان برگزاری جشن های مزبور، هماهنگی با سالن زیبایی، هماهنگی با مزون لباس عروس، اجاره ماشین عروس و سایر خدمات مشابه، از جمله سرویس های شرکت خدماتی موج نو در راستای تامین تشریفات مجالس تهران برای مشتریان می باشد. 

برگزاری کنفرانس ها و همایش ها

تشریفات مجالس تهران تنها به مجالس عروسی و جشن ها محدود نمی گردد. برگزاری کنفرانس ها و همایش ها نیز از دیگر خدماتی است که در این دسته قرار می گیرد. تامین سالن کنفرانس مناسب مجهز به سیستم ویدئو پروژکتور، توجه به زمان استراحت از پیش اعلام شده و پذیرایی در آن زمان و مواردی از این دست، از جمله وظایف شرکت خدماتی تشریفاتی در قبال مدعوین می باشد.

برگزاری تشریفات ارگانی و سازمانی

بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی برگزاری تشریفات ارگانی و سازمانی خود را به شرکت های خدماتی تشریفاتی واگذار می نمایند. شرکت خدماتی موج نو با رزرو سالن مناسب و همچنین تامین نیروهای خبره پذیرایی و رعایت سیاست های کاری ارگان و سازمان مربوطه، می تواند به برگزاری این دسته از تشریفات مجالس تهران نیز بپردازد. 

به عهده گرفتن خدمات جانبی مجالس مشتریان

برگزاری تشریفات مجالس تهران شامل انجام بسیاری خدمات جانبی نیز می گردد. برخی از این خدمات جانبی عبارتند از : بادکنک آرایی در مجالس تولد، طراحی سفره عقد، تامین خنچه عقد، گل آرایی ماشین عروس، نورپردازی سالن برگزاری عروسی، هماهنگی با عکاس و فیلمبردار و سایر ملزومات جانبی انواع مجالس.