مراقبت از سالمند

مراقبت از سالمند

1397/12/11 سارا سلیمان پور
مراقبت از سالمند و اعزام نیروی مراقب سالمند از جمله سرویس های شرکت خدماتی موج نو در حوزه نگهداری از سالمند برای مشتریان این شرکت می باشد. چگونگی مراقبت از سالمندان نیاز به کسب مهارت و آموزش های تخصصی دارد.

مراقبت از سالمند

مراقبت از سالمند و اعزام نیروی مراقب سالمند از جمله سرویس های شرکت خدماتی موج نو در حوزه نگهداری سالمند برای مشتریان این شرکت می باشد. چگونگی مراقبت از سالمندان نیاز به کسب مهارت و آموزش های تخصصی دارد. این مهارت ها هم مربوط به مراقبت از جسم سالمند شده و هم مراقبت از روح وی را در بر می گیرد. بدین منظور، نیروی مراقب اعزامی می بایست با تمامی نیازهای جسمی و روحی سالمندان آشنا بوده و بر احساسات آنها اشراف کامل داشته باشد.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


مراقبت از سالمند و کنترل احساسات آنها

همان طور که در مقالات پیشین اشاره شد، نگهداری سالمند در منزل، ارائه طیف وسیعی از خدمات مراقبتی به سالمندان را در بر می گیرد. از جمله نیازهای اساسی سالمندان، نیاز روحی می باشد. تامین نیازهای روحی سالمندان  با در نظر گرفتن مجموعه ای از احساسات این قشر از مردم جامعه محقق می گردد. در ادامه این مقاله به بررسی احساسات افراد در سنین کهولت خواهیم پرداخت. 

حس بیهودگی

بسیاری از سالمندان پس از بازنشستگی  و به دلیل کهولت سن و ناتوانی، برنامه ریزی صحیحی برای ادامه زندگی خود نداشته و نمی توانند از زندگی خود لذت ببرند. این سالمندان عمدتا دچار حس بیهودگی می گردند. مراقبت از سالمند شامل القاء حس سودمندی در سالمند و سعی در تغییر نگرش وی نسبت به زندگی می گردد.  

مراقبت از سالمند

حس ناامیدی

سالمند به دلیل تنهایی و بعضا نامعین بودن آینده خود، دچار حس ناامیدی می گردد. شرکت خدماتی مراقبت از سالمند در راستای ارائه خدمات نگهداری از سالمند، می بایست نیروهای خود را در خصوص تقویت حس امیدواری در سالمندان آموزش دهد.

حس تنهایی

فرزندان شخص سالمند ممکن است هر یک مسیر خاصی را در زندگی خود طی نمایند. همین امر سبب می گردد که بعضا فرزندان دور از والدین خود زندگی نمایند. این امر سبب می گردد تا شخص سالمند دچار حس تنهایی و طرد شدگی گردد. 

حس سربار بودن

از جمله مواردی که در حیطه مراقبت از سالمند مطرح می گردد، تامین سرپناه برای سالمند می باشد. سالمندانی که دارای منزل شخصی می باشند، می توانند با کمک گرفتن از نیروی مراقب سالمند، به انجام امور شخصی خود بپردازند. اما سالمندانی که دارای منزل مستقل نمی باشند، در منزل فرزندان و یا بعضا در منزل نزدیکان خود زندگی می نمایند. این امر ممکن است حس سربار بودن را به سالمند القاء نماید. 

حس اضطراب

سالمندان به دلیل ناتوانی در انجام امور شخصی خود و نداشتن حمایت مالی و یا برنامه معینی برای زندگی آینده خود، دچار حس اضطراب و نگرانی می گردند. از جمله ویژگی های نیروی مراقب سالمند، گفتگو با سالمند در فرایند مراقبت از سالمند می باشد. نیروی اعزامی می بایست سالمند را وادار به گفتگو و درددل نماید. بدین ترتیب، سالمند خود را تخلیه نموده و از میزان اضطراب وی کاسته خواهد شد.