مراقب سالمند

مراقب سالمند

1397/8/21 سارا سلیمان پور
مراقب سالمند و نگهداری از سالمند در منزل، از جمله مسئوليت های خطير در حوزه خدمات مراقبت از سالمند و کودک می باشد. شرکت های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سالمند، با استخدام پرسنل مجرب و کارآزموده، قادر به ارائه خدمات مراقبت از سالمند و کودک به بهترين نحو ممکن می باشند.

مراقب سالمند

مراقب سالمند و نگهداری از سالمند در منزل، از جمله مسئوليت های خطير در حوزه خدمات مراقبت از سالمند و کودک می باشد. شرکت های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سالمند، با استخدام پرسنل مجرب و کارآزموده، قادر به ارائه خدمات مراقبت از سالمند و کودک به بهترين نحو ممکن می باشند. مراقب سالمند دارای وظايف معينی می باشد که در ادامه به بررسی اين وظايف خواهيم پرداخت.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


شرح وظايف نيروی مراقب سالمند

مراقبت از سالمند و پيشگيری از بروز حوادث احتمالی، از جمله وظايف نيروی مراقب سالمند در منزل می باشد. از جمله نکات مهم در فرايند نگهداری سالمند، توجه به نکات ايمنی محل زندگی سالمند می باشد. نيروی مراقب سالمند می بايست در وهله اول مکان کنتور آب، کنتور گاز و مواردی از اين دست را شناسايی کند تا بتواند در صورت بروز حادثه، اقدامات ايمنی مقتضی را به کار بندد. 

توجه به زمان بندی دارويی سالمند

بسياری از سالمندان دارای مشکلات روحی و يا جسمی مختلفی می باشند که به همين دليل، می بايست داروهای مختلفی نيز مصرف نمايند.از ديگر وظايف نيروی مراقب سالمند، توجه به زمانبندی دارويی فرد سالمند می باشد. نيروی مراقب سالمند به منظور ارائه خدمات پرستاری در منزل شرق تهران، می بايست در خصوص برنامه دقيق دارويی فرد سالمند از خانواده وی پرس و جو کند تا بتواند طبق زمانبندی مناسب، به داروهای وی رسيدگی نمايد.

تهيه غذای مناسب برای سالمند

سالمندان عمدتا دارای برنامه غذايی متفاوتی با ساير گروه های سنی می باشند. بسياری از سالمندان از سوی پزشک خود در خصوص مصرف غذاهای سرخ شده، شوری، انواع چربی و مواردی از اين دست، منع شده اند. نيروی مراقب سالمند می بايست با توجه به رژيم غذايی فرد سالمند، غذای مناسبی برای وی آماده نمايد. همچنين، اگر خانواده فرد سالمند غذای ويژه ای برای سالمند خود آماده نموده باشند، می بايست نيروی مراقب سالمند را در جريان اين موضوع قرار دهند تا غذای نامناسبی برای سالمند تدارک نبيند. 

آشنايی با کمک های اوليه

نيروی مراقب سالمند می بايست در خصوص ارائه خدمات نگهداری از سالمند و کمک های اوليه به وی، دوره های آموزشی لازم را ديده باشد. در مواقعی که سامند مبتلا به فشار خون باشد، ممکن است سالمند دچار افت فشار شود و يا فشار خونش بالا برود. در چنين مواقعی، نيروی مراقب سالمند می بايست پيش از فرا رسيدن پزشک، قادر به کنترل شرايط و تامين سلامتی شخص سالمند باشد. همچنين، سالمندی که دارای مشکل تنفسی است، می بايست دائما در نزديکی کپسول اکسيژن قرار داشته باشد. سالمند ديابتی و سالمند دارای ساير مشکلات نيز هر يک می بايست توسط نيروی مراقب سالمند، از آسيب های احتمالی مصون بمانند.