نگهداری سالمند در منزل

نگهداری سالمند در منزل

1397/8/14 سارا سلیمان پور
نگهداری سالمند در منزل از جمله سرويس های مهم و پر مخاطب موسسات خدماتی می باشد. نمی بايست فراموش کنيم که سالمندی، بيماری نيست، بلکه سالمندی دوره ای از زندگي است که با کوله باری از دانش و تجربه همراه می باشد.

نگهداری سالمند در منزل

نگهداری سالمند در منزل از جمله سرويس های مهم و پر مخاطب موسسات خدماتی می باشد. نمی بايست فراموش کنيم که سالمندی، بيماری نيست، بلکه سالمندی دوره ای از زندگی است که با کوله باری از دانش و تجربه همراه می باشد. بسياری از سالمندان در سنين جوانی جزء افراد فعال و پويای جامعه بوده اند. با فرا رسيدن سال های ميانسالی و پيری، به تدريج از ميزان تحرک اين افراد کاسته شده و پس از مدتی ممکن است که اين افراد قادر به انجام جزئی ترين فعاليت های خود نيز نباشند. در ادامه به بررسی موارد و مزايای نگهداری سالمند در منزل خواهيم پرداخت. 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


نگهداری سالمند در منزل شامل چه مواردی می گردد؟

مراقبت از فرد سالمند

نیروی مراقب  سالمند در وهله اول می بايست به مراقبت و نگهداری از سالمند پرداخته و او را از خطرهای احتمالی مصون نگه دارد. اين امر به ويژه در مورد سالمندانی که مبتلا به آلزايمر می باشند، از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد. 

تهيه غذای مناسب برای فرد سالمند

نگهداری سالمند در منزل شامل تهيه غذا برای فرد سالمند نيز می گردد. غذای تهيه شده می بايست با توجه به رژيم غذايی فرد سالمند و بيماری های احتمالی او تهيه گردد. مواد به کار رفته در اين غذا نمی بايست ضرری برای فرد سالمند داشته باشند. 

رسيدگی به داروها و روند درمانی فرد سالمند

مورد ديگری که در روند نگهداری سالمند در منزل می بايست مورد توجه نیروی مراقب سالمند قرار گيرد، توجه به روند درمانی فرد سالمند می باشد. مراقب سالمند می بايست داروهای فرد سالمند را با هماهنگی اعضای خانواده وی به موقع و طبق برنامه به سالمند برساند. 

نظافت محل زندگی فرد سالمند

از جمله موارد مهم در نگهداری سالمند در منزل ، نظافت منزل و پاکيزگی محل زندگی فرد سالمند می باشد. ممکن است سالمندان بنا به دلايل مختلف اطراف خود را کثيف نمايند. نیروی مراقب فرد سالمند می بايست بلافاصله محل مورد نظر را تميز نمايد. بدين ترتيب، سالمندان از آلودگی و کثيفی مصون خواهند ماند. 

حمام بردن فرد سالمند و رسيدگی به نظافت شخصی او

توجه به نظافت شخصی فرد سالمند و حمام کردن او، از ديگر وظايف نیروی مراقب سالمند می باشد. لازم به ذکر است که اين کار می بايست با هماهنگی خانواده شخص سالمند صورت پذيرد. 

توجه به علائق فرد سالمند

نیروی مراقب سالمند به منظور نگهداری سالمند در منزل می بايست با علائق شخص سالمند آشنا شود. وی همچنين، می بايست سعی در همراهی با فرد سالمند از طريق توجه به علائق وی نمايد. از جمله اين علائق می توان به خواندن کتاب و يا نگاه کردن آلبوم عکس و مواردی از اين دست اشاره نمود. 

مزايای نگهداری سالمند در منزل

تمايل فرد سالمند به زندگی در منزل 

نگهداری سالمند در منزل می تواند بنا به خواست و تمايل شخص سالمند صورت پذيرد. بررسی ها نشان داده است که سالمندان عمدتا ترجيح می دهند در منزل خود يا فرزندانشان به ادامه زندگی بپردازند. اگر چه ممکن است در سرای سالمندان امکانان زيادی در زمينه نگهداری از سالمند فراهم شده باشد، اما سالمندان تمايل دارند در ميان اعضای خانواده خود بوده و در محيطی آشنا زندگی نمايند. 

تمايل خانواده فرد سالمند به نگهداری سالمند در منزل

بسياری از فرزندان تمايل دارند که والدين سالمند خود را در منزل شخصی خودشان نگهداری نمايند. اين افراد عمدتا بيان می دارند که نگهداری سالمند در منزل می تواند منجر به حفظ و استحکام رابطه عاطفی ميان فرزندان و والدينشان گردد. 

کاهش هزينه نگهداری از سالمند

نگهداری سالمند در منزل منجر به کاهش هزينه های نگهداری نيز می گردد. بسياری از مراکز خصوصی نگهداری از سالمند، هزينه های بالايی در قبال نگهداری از سالمندان در مراکز مربوطه از خانواده ها طلب می نمايند. اين هزينه ها شامل هزينه مکان و هزينه ارائه خدمات مراقبتی و درمانی می گردد. نگهداری سالمند در منزل منجر به حذف هزينه مکان زندگی سالمند خواهد گرديد.