فنرزنی

فنرزنی

1397/11/8 سارا سلیمان پور
فنرزنی روشی است که در لوله بازکنی به منظور رفع گرفتگی لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد. این سرویس، از جمله خدمات پرمخاطب شرکت خدماتی موج نو بوده و مشتریان این شرکت می توانند به صورت تلفنی و آنلاین

فنرزنی و عوامل موثر بر هزینه آن

فنرزنی روشی است که در لوله بازکنی به منظور لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد. این سرویس، از جمله خدمات پرمخاطب شرکت خدماتی موج نو بوده و مشتریان این شرکت می توانند به صورت تلفنی و آنلاین به ثبت سفارش فنرزنی بپردازند. هزینه این سرویس بنا به شرایط مختلف، متفاوت می باشد. برخی از شرایط اثرگذار بر هزینه و دستمزد این سرویس در ادامه این مقاله بررسی می گردد.  


ثبت سفارش از طریق وبسایت


هزینه فنرزنی در شرکت های خدماتی تابع چه عواملی است؟

تعداد دفعات فنرزنی

در بسیاری موارد، مشتری از شرکت خدماتی درخواست نیرو به منظور ارائه خدمات لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله های منزل خود می نماید. نیروی مورد نظر به منزل مشتری اعزام شده و نیروتشخیص می دهد که مشکل گرفتگی لوله با فنرزنی حل می شود. اما در بسیاری مواقع، با یک بار فنرزنی، مشکل حل نشده و نیاز به تکرار فنرزنی می باشد. در چنین مواقعی، هزینه فنرزنی به نسبت تعداد دفعات ارائه این سرویس، افزایش پیدا خواهد نمود. 

خدمات شبانه روزی فنرزنی

همان طور که در مقالات پیشین مطرح شد، یکی از سرویس های شرکت خدماتی موج نو در حوزه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه ، لوله بازکنی شبانه روزی می باشد. هزینه ارائه خدمات فنرزنی در شب، نسبت به هزینه ارائه خدمات فنرزنی در روز بیشتر می باشد. بنابراین، عامل دیگری که بر قیمت فنرزنی موثر می باشد، زمان سرویس دهی به مشتری می باشد. همچنین، مدت زمان خدمات رسانی به مشتری نیز بر دستمزد نیروی خدماتی اعزامی از سوی شرکت اثرگذار می باشد.  

منطقه مورد نظر به منظور خدمات رسانی به مشتریان 

هزینه سرویس دهی در حوزه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه در مناطق مختلف تهران متفاوت می باشد. به همین ترتیب، دستمزد فنرزنی در منطقه الهیه با دستمزد این سرویس در شوش متفاوت می باشد. از دیگر عوامل موثر بر هزینه فنرزنی، منطقه مسکونی است که منزل مشتری در آن واقع شده است. 

علت گرفتگی لوله در فرایند فنرزنی

به هنگام انجام فنرزنی، نیروی اعزامی می بایست در خصوص علت گرفتگی لوله در منزل مشتری تحقیق نماید. زیرا علت گرفتگی لوله، بر میزان سختی عمل فنرزنی موثر بوده و میزان سختی فنرزنی نیز بر هزینه آن و همچنین بر دستمزد نیروی اعزامی از سوی شرکت خدماتی موثر می باشد. اگر شیء گران قیمتی در داخل لوله گیر کرده باشد، فرایند باز کردن لوله می بایست به نحوی صورت گیرد که تا حد امکان از آسیب رسیدن به آن شیء جلوگیری به عمل آمده و شیء به طور سالم به مشتری تحویل داده شود.