لوله بازکنی

لوله بازکنی

1397/9/7 سارا سلیمان پور
لوله بازکنی و همچنین سرویس هایی چون تعمیر چاه و تخلیه چاه، از مهم ترین سرویس های شرکت خدماتی موج نو در حوزه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه می باشند. به هنگام عرضه چنین خدماتی به مشتریان، توجه به منشاء مشکل به وجود آمده و سعی در حل مشکل به صورت بنیادین، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

لوله بازکنی

لوله بازکنی و همچنین سرویس هایی چون تعمیر و تخلیه چاه و حفر چاه از مهم ترین سرویس های شرکت خدماتی موج نو در حوزه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه می باشند. به هنگام عرضه چنین خدماتی به مشتریان، توجه به منشاء مشکل به وجود آمده و سعی در حل مشکل به صورت بنیادین، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این مقاله قصد داریم به برخی وجوه تمایز خدمات لوله بازکنی شرکت خدماتی موج نو با دیگر شرکت ها بپردازیم.

لوله بازکنی شرکت خدماتی موج نو چه ویژگی هایی دارد؟

استفاده از ابزارآلات مدرن

علیرغم پیشرفت تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از آن در حوزه های مختلف زندگی بشر امروز، اما متاسفانه برخی مراکز خدماتی همچنان از روش های سنتی و منسوخ به منظور خدمات رسانی به مشتریان خود استفاده می نمایند. خدمات لوله بازکنی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از شرکت های فعال در زمینه لوله بازکنی با استفاده از ابزارهای قدیمی به ارائه این سرویس به مشتریان خود می پردازند. استفاده از ابزارها و روش های قدیمی علاوه بر ناکارامدی، در بسیاری موارد خطرناک نیز بوده و منجر به ایجاد مشکلات متعددی برای مشتریان می گردد. شرکت خدماتی موج نو نیروهای متخصص خود را به لوازم و ابزارآلات مدرن مورد نیاز در حوزه لوله بازکنی تجهیز نموده و سپس اقدام به اعزام این نیروها به منازل مشتریان خود می نماید.

توجه به منشاء مشکل و پرسش سوالات کارامد از مشتریان

مدت زمان گرفتگی لوله ها چقدر است؟

کارشناسان شرکت خدماتی موج نو به هنگام ثبت سفارش مشتریان، در ابتدا سوالاتی از مشتریان خود می پرسند که پاسخ این سوالات می تواند در خصوص چگونگی خدمات رسانی به مشتریان موثر واقع گردد. از جمله پرسش های مطرح به هنگام ارائه سرویس لوله بازکنی به مشتریان، مدت زمان گرفتگی لوله ها می باشد.

آیا شیئی به داخل چاه پرتاب شده؟

از دیگر سوالاتی که مشتری می بایست به کارشناسان شرکت خدماتی موج نو پاسخ دهد، پرتاب و یا عدم پرتاب اشیاء به داخل چاه منزل می باشد. اگر دلیل گرفتگی لوله ها، وجود شیئی در داخل آنها باشد، نیروی اعزامی با خارج ساختن شیء مورد نظر، می تواند در زمان کمتری عملیات لوله بازکنی را به انجام برساند.

بنای مورد نظر چند ساله می باشد؟

عمر ساختمانی که منزل مشتری در آن واقع می باشد نیز در نحوه ارائه خدمات لوله بازکنی به مشتری موثر می باشد. علت این امر این است که نقشه و نوع لوله کشی در ساختمان های قدیمی و جدید با یکدیگر متفاوت می باشد.

مشتری در طبقه چندم ساختمان مورد نظر ساکن می باشد؟

سوال دیگری که کارشناسان شرکت خدماتی به هنگام اعزام نیروی متخصص لوله بازکنی می بایست از مشتری بپرسند، این است که منزل مشتری در طبقه چندم ساختمان مزبور واقع می باشد. توجه نکردن بسیاری از شرکت های خدماتی به سوالات مطرح شده، منجر به بروز مشکلاتی به هنگام سرویس دهی به مشتریان می گردد.