سرای سالمندان شرق تهران

سرای سالمندان شرق تهران

1397/9/6 سارا سلیمان پور
سرای سالمندان شرق تهران موج نو ر از جمله مراکز مراقبت و نگهداری از سامند می باشد که قادر به ارائه خدمات به سالمندان تمامی نقاط تهران و به ویژه سالمندان شرق تهران می باشد. شرکت خدماتی موج نو با شناسایی تعدادی مرکز سرای سالمندان خوش نام که به بهترین نحو ممکن نیازهای سالمندان را تامین می نمایند، در جهت خدمات رسانی و جلب رضایت مشتریان خود گام بر می دارد. از جمله این مراکز، سرای سالمندان موج نو می باشد.

سرای سالمندان شرق تهران

سرای سالمندان شرق تهران موج نو  از جمله مراکز مراقبت و نگهداری از سامند می باشد که قادر به ارائه خدمات به سالمندان تمامی نقاط تهران و به ویژه سالمندان شرق تهران می باشد. شرکت خدماتی موج نو با شناسایی تعدادی مرکز سرای سالمندان خوش نام که به بهترین نحو ممکن نیازهای سالمندان را تامین می نمایند، در جهت خدمات رسانی و جلب رضایت مشتریان خود گام بر می دارد. از جمله این مراکز،سرای سالمندان موج نو می باشد. برخی امکانات و تسهیلات سرای سالمندان موج نو در ادامه این مقاله بیان می گردد.

سرای سالمندان شرق تهران و مزایای این مراکز

همصحبتی سالمندان با همسالان خود

شرکت خدماتی موج نو با معرفی مراکز سرای سالمندان شرق تهران از جمله سرای سالمندان موج نو به مشتریان خود، این امکان را برای سالمندان عزیز فراهم می آورد که علاوه بر بهره مندی از سرویس های مختلف این مراکز، امکان صحبت و همنشینی با همسالان خود را نیز بیابند. مشکل بسیاری از سالمندان، نداشتن همصحبت و درک نشدن توسط اطرافیان می باشد. سالمندان با حضور در مراکز سرای سالمندان شرق تهران معرفی شده از سوی شرکت خدماتی موج نو، ضمن همنشینی با سایر سالمندان، خواهند توانست به تبادل تجربیات خود با یکدیگر پرداخته و خود را به لحاظ عاطفی اغنا نمایند. 

رسیدگی به سالمندان بیمار

از جمله موارد بسیار مهم در مرکز سرای سالمندان موج نو که جزء مراکز سرای سالمندان شرق تهران می باشد، رسیدگی به سالمندان در حوزه مراقبت، پزشکی و پرستاری می باشد. این رسیدگی ها می توان توسط نیروهای مراقب، پرستاران مستقر در سرای سالمندان شرق تهران و یا پزشکان سرای سالمندان مزبور صورت پذیرد. همچنین، سالمندان مبتلا به بیماری های گوناگون در این مراکز تحت مراقبت و درمان قرار می گیرند.  

ایجاد حس اعتماد به نفس و سودمندی در سالمندان

مدیران و پرسنل سرای سالمندان شرق تهران و به ویژه سرای سالمندان موج نو با ترتیب دادن فعالیت های هدفمند و رقابتی، حس اعتماد به نفس سالمندان را تقویت نموده و با کمک به موفقیت سالمندان در فعالیت های مزبور، حس سودمندی را به آنها القاء می نمایند. 

برگزاری برنامه های تفریحی برای سالمندان

بسیاری از سالمندان علاقمند به شرکت در برنامه های زیارتی و تفریحی می باشند. اما به دلیل کهولت سن و دشواری تردد، ممکن است که این سالمندان از حضور در چنین برنامه هایی محروم شوند. سرای سالمندان شرق تهران قادر به فراهم آوردن شرایطی برای سالمندان این مرکز می باشد که بتوانند در گردش ها و سفرهای کوتاه مدت شرکت نموده و بدین ترتیب، حال بهتری پیدا کنند.