شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران

شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران

1397/9/8 سارا سلیمان پور
شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران قادر به ارائه سرویس نظافت منزل غرب تهران به مشتریان خود می باشد. نظافت منزل غرب تهران بسیاری از مناطق غربی شهر تهران را در بر می گیرد. از جمله خدمات نظافت منزل غرب تهران می توان به این موارد اشاره نمود

شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران

شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران قادر به ارائه سرویس نظافت منزل غرب تهران به مشتریان خود می باشد. نظافت منزل غرب تهران بسیاری از مناطق غربی شهر تهران را در بر می گیرد. از جمله خدمات نظافت منزل غرب تهران می توان به این موارد اشاره نمود : نظافت منزل صادقیه، نظافت منزل شهرک اکباتان، نظافت منزل میدان المپیک، نظافت منزل زیباشهر، نظافت منزل شهرک غرب و نظافت منزل سایر مناطق غربی شهر تهران اشاره نمود. شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران قادر به اعزام کارگر نظافت منزل به منظور ارائه سرویس هاس نظافتی به مشتریان خود در مناطق غربی تهران و همچنین سایر مناطق تهران می باشد. برخی از خدمات نظافتی شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران عبارتند از : نظافت منزل توسط خانم ، نظافت منزل توسط آقا، نظافت محل کار، ارتفاع کاری و نماشویی. در ادامه، هر یک از سرویس های فوق را بررسی خواهیم نمود.

شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران و سرویس های نظافتی پرمخاطب 

نظافت منزل توسط خانم

شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران قادر به آموزش و اعزام کارگر نظافت منزل خانم و به ویژه کارگر نظافت منزل خانم جوان به منازل مشتریان خود می باشد. بسیاری از مشتریان بنا به دلایل متعددی چون سلیقه، ظرافت و تسلط نیروهای نظافتی خانم بر انجام امور منزل، تمایل به استخدام کارگر نظافت منزل خانم داشته و لذا درخواست سرویس نظافت منزل توسط خانم و نظافت منزل توسط خانم جوان از شرکت های خدماتی نظافتی تهران می نمایند. 

نظافت منزل توسط آقا

نظافت منزل توسط آقا از دیگر خدمات نظات شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران می باشد. انجام بسیاری از خدمات منزل نیازمند نیروی بدنی بالا می باشد. عمدتا کارگر نظافت منزل آقا به جهت برخورداری از نیروی فیزیکی بیشتر و بدنی قوی تر، قادر به ارائه چنین خدماتی می باشد. شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران برای انجام اموری چون نظافت دیوار، نظافت مشاعات (راه پله)، نظافت سقف، نظافت شیشه، شستشوی فرش و دیگر خدمات سنگین، از اعزام کارگر نظافت منزل خانم به منزل مشتریان اجتناب می ورزد. 

نظافت محل کار

نظافت انواع محیط های شغلی شامل ارگان ها و سازمان ها، شرکت ها، ادارات و سایر نهادها، از دیگر سرویس های شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران می باشد. عموما تمامی صاحبان مشاغل، مدیران ارگان ها و سازمان ها، دارای برنامه نظافتی معینی برای اداره، دفتر و یا شرکت خود می باشند. این افراد می توانند با شرکت های خدماتی نظافتی غرب تهران هماهنگی های لازم را در خصوص اعزام نیروی نظافتی به صورت دوره ای انجام دهند.  

ارتفاع کاری و نماشویی

نظافت در ارتفاعات و ساختمان های بلند و همچنین انجام اموری چون نصب بنر در ساختمان های تجاری بلند، از دیگر مواردی است که شرکت خدماتی نظافتی غرب تهران قادر به خدمات رسانی به مشتریان خود می باشد. پرسنل شرکت های خدماتی نظافتی برای انجام چنین اموری، مجهز به تجهیزات تخصصی و ایمنی لازم می باشند.