شرکت های خدماتی تهران

شرکت های خدماتی تهران

1397/8/22 سارا سلیمان پور
شرکت های خدماتی تهران قادر به ارائه خدمات نظافت و انجام امور منزل برای مشتريان تهرانی خود می باشند. خدمات نظافت دارای ابعاد گسترده ای می باشد. در ادامه به بيان و بررسی برخی از ابعاد خدمات نظافت قابل ارائه از سوی شرکت های خدماتی تهران خواهيم پرداخت. 

شرکت های خدماتی تهران

شرکت های خدماتی تهران قادر به ارائه خدمات نظافت و انجام امور منزل برای مشتريان تهرانی خود می باشند. خدمات نظافت دارای ابعاد گسترده ای می باشد. در ادامه به بيان و بررسی برخی از ابعاد خدمات نظافت قابل ارائه از سوی شرکت های خدماتی تهران خواهيم پرداخت. 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


شرکت های خدماتی تهران چه خدماتی به مشتريان خود ارائه می نمايند؟

نظافت منزل

نظافت منزل از سرويس های پرمخاطب شرکت های خدماتی تهران می باشد. سرويس نظافت منزل، خود به تنهايی شامل طيف وسيعی از خدمات در حوزه نظافت می گردد. نظافت منزل شامل نظافت منزل شرق تهران، نظافت منزل غرب تهران، نظافت منزل شمال تهران، نظافت منزل جنوب تهران می گردد. شرکت های خدماتی تهران قادر به پوشش دادن خدمات نظافت منزل ساکنين تمامی مناطق تهران می باشند.  

نظافت محل کار و شرکت ها

نظافت محل کار و شرکت ها از ديگر خدمات نظافت شرکت های خدماتی تهران می باشد. نظافت محل کار و شرکت ها دارای اصول و قواعدی است که نيروهای نظافتی اعزامی، به خوبی در اين خصوص آموزش ديده و دارای تبحر کافی در اين زمينه می باشند. به هنگام ارائه اين سرويس به مشتريان، ترتيب و اولويت بندی نظافت محل کار می بايست بر اساس خواست مشتری صورت پذيرد.   

نظافت مشاعات (راه پله)

شرکت های خدماتی تهران قادر به اعزام نيروی نظافتی به منظور نظافت مشاعات (راه پله) مشتريان خود می باشند. در نظافت مشاعات (راه پله) مواردی چون تعداد طبقات ساختمان، تعداد واحدهای هر طبقه، تعداد کل واحدهای ساختمان و مواردی از اين دست، بر هزينه نظافت مشاعات (راه پله) اثرگذار می باشد.  

ارتفاع کاری و نماشويی

شرکت های خدماتی تهران قادر به اعزام نيرو به منظور ارتفاع کاری و نماشويی ساختمان های بلند می باشند. لازم به ذکر است که نيروهای اعزامی دارای تمامی تجهيزات مورد نياز به منظور کار در ارتفاعات بوده و همچنين دارای دانش و تجربه کافی در خصوص ارائه اين سرويس به مشتريان شرکت های خدماتی تهران می باشند. 

کفسابی

از ديگر خدمات شرکت های خدماتی تهران در حوزه خدمات نظافت می توان به کفسابی اشاره نمود. ارائه اين سرويس منجر به برق افتادن و صيقلی شدن کف واحدهای مسکونی می گردد. سرويس کفسابی در زيبايی هر چه بيشتر محل زندگي مشتريان تاثير بسزايی دارد. 

پيمانکاری

از ديگر سرويس های شرکت های خدماتی تهران می توان به پيمانکاری اشاره نمود. اين شرکت ها قادر به همکاری با نيروهای خدماتی خبره و ماهر به صورت پيمانکاری می باشند. بدين ترتيب، افرادی که دارای دانش و تجربه کافی در خصوص نظافت منزل و خدمات نظافت باشند، خواهند توانست به صورت پيمانکاری با اين شرکت ها به همکاری بپردازند.