کارگر نظافت منزل

کارگر نظافت منزل

1397/6/5 سارا سلیمان پور
کارگر نظافت منزل دارای وظایفی معین در راستای تمیز نمودن و پاکیزگی منزل مشتریان می باشد. موسسات ارائه دهنده خدمات نظافت می بایست پرسنل نظافتی خود را در حوزه های مختلف نظافتی آموزش دهند.

کارگر نظافت منزل

کارگر نظافت منزل دارای وظايفی معين در راستای ارائه خدمات نظافت و نظافت منزل مشتريان می باشد. شرکت خدمات نظافت می بايست پرسنل نظافتی خود را در حوزه های مختلف خدمات نظافت آموزش دهد. اين افراد می بايست در خصوص چگونگی نظافت سطوح مختلف، چگونگی استفاده از شوينده های مختلف، ترتيب نظافت قسمت های مختلف منزل و ساير موارد آموزش های لازم را دريافت نمايند. بدين ترتيب، قادر خواهند بود نظافت منزل مشتريان موسسه خدماتی را به نحو احسن انجام دهند. گام نخست در زمينه آموزش کارگر نظافت منزل ، آشنايی وی با وظايف خويش در حيطه نظافت منزل می باشد. در ادامه به بيان اصلی ترين وظايف کارگر نظافت منزل خواهيم پرداخت.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


وظايف کارگر نظافت منزل

گردگيری وسايل و اثاثيه منزل

از جمله وظايف اصلی کارگر برای نظافت منزل می توان به گردگيری وسايل منزل اشاره نمود. اين گردگيری شامل تمامی اشياء منزل از کوچک تا بزرگ می گردد.

تميز نمودن درب و پنجره ها

چگونگی تميز نمودن درب ها و پنجره های منازل مسکونی از قسمت های مهم نظافت منزل محسوب می گردد.

شستشو و تميز نمودن ديوارهای منزل

تسلط بر چگونگی شستشو و تميز نمودن انواع ديوارهای متداول در منازل، از ديگر وظايف کارگر نظافت منزل به شمار می رود.

تميز نمودن فضای داخلی کمدها و مرتب کردن آن

از ديگر وظايف کارگر نظافت منزل اعزامی از سوی شرکت های خدماتی نظافتی، تميز نمودن فضای بيرونی و داخلی کمدها در منازل می باشد. همچنين، مرتب کردن وسايل داخل کمد نيز جزء ديگر وظايف اين افراد به شمار می رود.

تميز کردن لوسترها

کارگر نظافت منزل می بايست قادر باشد انواع لوستر را به طور حرفه ای تميز نمايد.

جرم گيری سراميک و کاشی

از ديگر مراحل در حوزه خدمات نظافت منزل ، جرمگيری و تميز نمودن کاشی ها و سراميک های موجود در قسمت های مختلف منزل می باشد. بدين منظور، کارگر نظافت منزل می بايست با انواع جرمگير موجود در بازار و ميزان کارايی هر يک از آنها آشنا باشد.

مرتب نمودن وسايل در هم و به هم ريخته

در بسياری از منازل، فضای داخلی خانه آشفته بوده و وسايل منازل به صورت پراکنده و در هم ريخته می باشند. در چنين شرايطی کارگر نظافت منزل می بايست قادر به سازمان دهی اين وسايل باشد.

شستشو و نظافت سرويس های بهداشتی

هنگام ارائه خدمات نظافت منزل ، تمیز نمودن سرويس های بهداشتی از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد.

آشپزی و پخت و پز

آشپزی و پخت و پز نيز از جمله خدمات مورد انتظار نيروهای خدماتی اعزامی از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافت می باشد.

ديگر وظايف کارگر نظافت منزل

اتو کردن لباس ها

از ديگر وظايف نيروی خدماتی اعزامی، اتو کردن لباس ها در منزل کارفرما می باشد.

نگهداری از فرزندان

نگهداری از فرزندان نيز در بسياری از مواقع به عهده نيروی خدماتی گذاشته می شود.

شستشوی پرده ها

تسلط بر چگونگی شستشوی انواع پرده در منازل مسکونی از ديگر وظايف کارگر نظافت منزل می باشد.

شستن ظروف

نيروی خدماتی اعزامی از سوی موسسه ارائه دهنده خدمات نظافت می بايست ظروف کثيف را در منزل کارفرمای خود به موقع شستشو نمايد.

تميز نمودن ديوارهای آشپزخانه

ديوارهای آشپزخانه عمدتا دارای لکه های چربی می باشد. کارگر نظافت منزل می بايست اين لکه ها را در حین نظافت منزل مورد توجه قرار دهد.

تميز نمودن کابينت های آشپزخانه

از ديگر مراحل نظافت منزل ، تميز نمودن کابينت های آشپزخانه می باشد.

تميز نمودن فضای داخلی يخچال و فريزر

کارگر نظافت منزل می بايست فضای داخلی يخچال و فريزر را تميز نمايد. در اين راستا می بايست غذاها و مواد اوليه فاسد را از يخچال و فريزر خارج نموده و ابتلاء ساکنين منزل به مسموميت و انواع بيماری جلوگيری نمايد.

تميز نمودن مبلمان منزل

از ديگر مراحل نظافت منزل ، تميز نمودن مبلمان منزل و مبل شویی می باشد.

شستشوی فرش ها و پادری ها

شستشوی فرش ها و پادری ها از ديگر سرويس های مورد تقاضای مشتريان می باشد. شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافت می بايست پرسنل نظافتی خود را در اين زمينه به خوبی آموزش دهند.

نظافت راه پله

نظافت راه پله چه در منازل ويلايی و چه در منازل آپارتمانی از ديگر وظايف کارگر نظافت منزل می باشد.

نظافت نمای بيرونی منزل

نظافت منزل صرفا محدود به نظافت فضای داخلی منزل نمی گردد. بلکه فضای بيرونی منزل نيز می بايست مورد نظافت قرار گيرد.

کلام آخر

در اين مقاله به بيان و معرفی برخی از وظايف کارگر نظافت منزل پرداختيم. بديهی است که موسسات ارائه دهنده خدمات نظافت می بايست پرسنل خود را در خصوص نظافت منزل به گونه ای آموزش دهند که قادر به ارائه چنين خدماتی به مشتريان شرکت باشند. در مقالات آتی به بيان چگونگی انجام هر يک از خدمات فوق خواهيم پرداخت.