شرکت نظافت منزل

شرکت نظافت منزل

1397/8/26 سارا سلیمان پور
شرکت نظافت منزل از جمله شرکت های خدماتی تهران می باشد که تامين کننده خدمات نظافت و به ويژه نظافت منزل به مشتريان خود می باشد. انتخاب کارگر نظافت منزل، دستمزد کارگر نظافت منزل، قيمت نظافت منزل و مواردی از اين دست، همه و همه در جلب رضايت مشتريان موثر می باشند.

شرکت نظافت منزل

شرکت نظافت منزل از جمله شرکت های خدماتی تهران می باشد که تامين کننده خدمات نظافت و به ويژه نظافت منزل به مشتريان خود می باشد. انتخاب کارگر نظافت منزل، دستمزد کارگر نظافت منزل، قيمت نظافت منزل و مواردی از اين دست، همه و همه در جلب رضايت مشتريان موثر می باشند. تعدادی از مباحث مطرح در حيطه خدمات نظافت شرکت نظافت منزل در ادامه اين مطلب بررسی خواهد شد.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


شرکت نظافت منزل و مباحث پيش روی مشتريان

کارگر نظافت منزل

شرکت نظافت منزل بدون گزينش و استخدام کارگر نظافت منزل مجرب، متخصص و در عين حال متعهد و منضبط، قادر به سرويس دهی مطلوب به مشتريان خود نمی باشد. کارگر نظافت منزل اعزامی از سوی شرکت، در حقيقت نماينده شرکت نظافت منزل می باشد. بدين ترتيب، شرکت می بايست در انتخاب و استخدام پرسنل خود دقت کافی به خرج داده و از استخدام افرادی که دارای سوء پيشينه، اعتياد و ساير مشکلات می باشند، اجتناب بورزد. بدين منظور، شرکت علاوه بر مصاحبه چند مرحله ای، اقدام به دريافت گواهی عدم اعتياد و گواهی عدم سوء پيشينه و همچنين تمامی اوراق شناسايی از نيروهای نظافتی خود می نمايد. اين امر منجر به آسودگی خاطر مشتريان در خصوص راه دادن نيروهای مزبور به منازل خود می گردد. 

دستمزد کارگر نظافت منزل

شرکت نظافت منزل به منظور تعيين دستمزد کارگر نظافت منزل خود، از اصول و قواعدی پيروی نموده و تمامی شرکت های خدماتی تهران دارای تعرفه و نرخ معينی برای پرداخت دستمزد کارگر نظافت منزل خود می باشند. در تمامی شرکت های نظافتی، درصدی از دستمزد کارگر نظافت منزل، به شرکت نظافت منزل تعلق خواهد گرفت. علت اين امر، اعتبار شرکت و انجام هماهنگی های لازم ميان مشتری و کارگر نظافت منزل از سوی شرکت خدماتی نظافتی می باشد. 

قيمت نظافت منزل

قيمت نظافت منزل در خصوص نظافت عمومی منزل به صورت ساعتی و همچنين بر اساس جنسيت نيروی نظافتی اعزامی تعيين می گردد. اما اگر مشتری خواهان سرويس های اضافی چون نظافت مبل، نظافت فرش و موکت با استفاده از شامپو فرش، نظافت ديوار، نظافت لوستر، نظافت شيشه از شرکت نظافت منزل باشد، قيمت نظافت منزل تنها موارد عمومی را در بر نگرفته و مقداری افزايش پيدا خواهد نمود. لازم به ذکر است که اين افزايش قيمت، تنها هنگام نظافت منزل توسط خانم و نظافت منزل توسط خانم جوان رخ خواهد داد. اما نيروهای نظافتی آقا، می بايست بدون افزايش هزينه، به ارائه چنين خدماتی بپردازند. علت اين امر، احتياج چنين خدماتی به نيروی جسمانی بالا می باشد.