شرکت خدمات نظافتی

شرکت خدمات نظافتی

1397/8/24 سارا سلیمان پور
شرکت خدمات نظافتی قادر به ارائه خدمات نظافتی متعددی به مشتريان خود می باشد. خدمات نظافتی قابل ارائه از سوی شرکت های خدمات نظافتی، طيف وسيعی از سرويس های نظافتی را در بر می گيرد

شرکت خدمات نظافتی

شرکت خدمات نظافتی قادر به ارائه خدمات نظافتی متعددی به مشتريان خود می باشد. خدمات نظافتی قابل ارائه از سوی شرکت های خدمات نظافتی، طيف وسيعی از سرويس های نظافتی را در بر می گيرد که برخی از اين سرويس ها عبارتند از : خدمات نظافت منزل، خدمات نظافت محل کار و شرکت ها، خدمات نظافت مشاعات (راه پله)، خدمات کفسابی، خدمات ارتفاع کاری و نماشويی، پيمانکاری. شرکت خدمات نظافتی قادر به ارائه خدمات نظافتی به مشتريان خود توسط نيروهای نظافتی آموزش ديده و متخصص می باشد. در ادامه به بررسی مهمترين مباحثی که عمدتا در حوزه خدمات نظافت مطرح می گردند، خواهيم پرداخت. 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


مهمترين مباحث مطرح در حوزه خدمات نظافت

جنسيت کارگر نظافت منزل

از موارد مهمی که شرکت خدمات نظافتی به هنگام ارائه سرويس به مشتريان خود می بايست مد نظر قرار دهد، جنسيت نيروی نظافتی می باشد. دستمزد کارگر نظافت منزل خانم از دستمزد  کارگر نظافت منزل آقا بيشتر می باشد. شرکت خدماتی به هنگام ثبت سفارش مشتريان، می بايست اين نکته را به مشتريان اعلام نمايد تا با توجه به شرايط خود، بتوانند نيروی نظافتی مناسب را انتخاب نمايند. 

تعرفه نظافت منزل

شرکت خدمات نظافتی در قبال ارائه سرويس به مشتريان، برای هر يک از خدمات نظافت، تعرفه ای در نظر گرفته می گردد. برای خدمات نظافت عمومی، تعرفه ای در نظر گرفته شده و در ازای افزوده شدن ساير خدمات نظافت در حوزه نظافت منزل، هزينه جداگانه ای نيز در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که اين هزينه اضافی، در نظافت منزل توسط خانم قابل تعريف می باشد. برخی از خدمات نظافت که منجر به افزايش دستمزد کارگر نظافت منزل خانم می گردد، عبارتند از : نظافت شيشه، نظافت فرش و موکت با استفاده از شامپو فرش، نظافت لوستر، نظافت ديوار، نظافت مبل. 

نظافت ساعتی و يا کنتراتی

نظافت ساعتی و نظافت کنتراتی، هر يک دارای تعرفه معينی می باشند. شرکت خدمات نظافتی به هنگام ارائه سرويس های نظافتی به مشتريان خود، می بايست ساعتی و يا کنترات بودن سرويس نظافتی مورد نظر را معين نمايد. بدين ترتيب، پرداخت دستمزد کارگر برای نظافت منزل نيز متفاوت خواهد شد.

ميزان سختی خدمات نظافت مورد نياز مشتری

شرکت خدمات نظافتی قادر به ارائه سرويس در تمامی حوزه های نظافتی می باشد. اما برخی از خدمات نظافت به راحتی توسط همه نيروهای نظافتی قابل انجام می باشد؛ در حالی که برخی ديگر از خدمات، نياز، جزء مشاغل سخت محسوب شده و نياز به صرف انرژی و نيروی فيزيکی بيشتری دارد. عموما برای انجام چنين اموری، کارگر نظافت منزل آقا استخدام می گردد. تنها تعداد اندکی از نيروهای خدماتی خانم قادر به ارائه چنين سرويس هايی می باشند. و اين نيروها، جزء نيروهای خدماتی ويژه شرکت خدماتی نظافتی محسوب می گردند.