تعرفه نظافت منزل

تعرفه نظافت منزل

1397/7/3 سارا سلیمان پور
تعرفه نظافت منزل و دستمزد کارگر نظافت منزل ، مباحث مهمی در حوزه خدمات نظافت منزل می باشند.عمدتا شرکت های خدماتی نظافتی در سرتاسر کشور، از تعرفه واحدی برای ارائه خدمات نظافت به مشتريان خود

تعرفه نظافت منزل

تعرفه نظافت منزل و دستمزد کارگر نظافت منزل ، مباحث مهمی در حوزه خدمات نظافت منزل می باشند.عمدتا شرکت های خدماتی نظافتی در سرتاسر کشور، از تعرفه واحدی برای ارائه خدمات نظافت به مشتريان خود پيروی می نمايند. تعرفه نظافت منزل تابع عوامل متعددی است. در ادامه به بيان و بررسی برخی عوامل تعيين کننده تعرفه نظافت منزل در شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافت منزل خواهيم پرداخت. 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


تعرفه نظافت منزل شرکت های خدماتی نظافتی تابع چه عواملی می باشد؟

وظايف محوله به نيروی خدماتی اعزامی

نيروی خدماتی اعزامی از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافت، ممکن است به انجام وظايف مختلفی در منزل مشتريان گمارده شود. اين وظايف شامل نظافت منزل در سطوح مختلف، آشپزی، نگهداری و مراقبت از کودک، خريد لوازم مورد نياز در منزل و ساير امور منزل می گردد. بنابراين، از ديگر عوامل تعيين کننده تعرفه نظافت منزل می توان به حجم و ميزان وظايف محول شده به کارگر اعزامی اشاره نمود. 

ميزان امور نظافتی در منزل مشتری

تعرفه نظافت منزل تابع عوامل مختلفی می باشد. از جمله فاکتورهای مهم و موثر در اين خصوص می توان به حجم و ميزان امور نظافتی محول شده به نيروی خدماتی می باشد. برخی مشتريان صرفا خواهان نظافت قسمت خاصی از منزل خود می باشند. اما برخی ديگر از مشتريان، خواهان کار نظافت منزل خود به علاوه تمامی وسايل و اسباب و اثاثيه منزل نیز می باشند. 

بازه زمانی حضور کارگر اعزامی 

تعداد ساعات حضور کارگر اعزامی از سوی شرکت ارائه دهنده خدمات نظافت در منزل مشتری، از ديگر عوامل تعيين کننده تعرفه نظافت منزل می باشد. هر چه کارگر اعزامی تعداد ساعات بيشتری را صرف نظافت منزل مشتری نمايد، دستمزد بيشتری نيز طلب خواهد نمود. اما ذکر اين نکته ضروری است که کارگران اعزامی همگی از سرعت عمل و مهارت کافی برخوردار بوده و سعی بر اين دارند که در کمترين زمان ممکن، بيشترين ميزان کار را در منزل مشتری انجام دهند. 

ديگر عوامل موثر بر تعرفه نظافت منزل از سوی شرکت های خدماتی نظافتی

نظافتچی خانم در قياس با نظافتچی آقا

عامل موثر ديگر بر تعرفه نظافت منزل ، جنسيت نيروی خدماتی اعزامی می باشد. نظافتچی خانم در قياس با نظافتچی آقا تعرفه نظافت بالاتری داشته و دستمزد بيشتری دريافت می نمايند. تفاوت دستمزد نظافتچی خانم با دستمزد نظافتچی آقا تابع علل متعددی است. برخی از اين علل عبارتند از : سليقه و دقت بيشتر نظافتچی خانم در قياس با نظافتچی آقا، تعلق گرفتن سختی کار به نظافتچی خانم برای انجام کارهای خدماتی طاقت فرسا و بسياری علل ديگر.

ميزان گرد و غبار موجود در منزل مشتری

تعرفه نظافت منزل تابع عامل ديگری نيز می باشد که عبارت است از : ميزان گرد و غبار موجود در منزل مشتريان شرکت نظافت منزل .اگر مشتری در فواصل زمانی طولانی تری اقدام به استخدام نظافتچی برای نظافت منزل خود نمايد، بالطبع نيروی خدماتی اعزامی در هر بار مراجعه، با گرد و غبار و آلودگی بيشتری مواجه می گردد. بدين ترتيب، نيروی خدماتی می بايست وقت و انرژی بيشتری صرف نظافت منزل چنين مشتريانی نمايد. بنابراين، تعرفه نظافت منزل در چنين شرايطی افزايش پيدا خواهد نمود.