شرکتهای خدماتی نظافتی

شرکتهای خدماتی نظافتی

1397/12/13 سارا سلیمان پور
شرکتهای خدماتی نظافتی با شناسایی نوع و میزان نیاز مردم به خدمات نظافتی، می توانند در خصوص سرویس های نظافتی متنوع خود برنامه ریزی نموده و بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان، تغییراتی در نحوه

شرکتهای خدماتی نظافتی

شرکتهای خدماتی نظافتی با شناسایی نوع و میزان نیاز مردم به خدمات نظافتی، می توانند در خصوص سرویس های نظافتی متنوع خود برنامه ریزی نموده و بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان، تغییراتی در نحوه خدمات رسانی به آنها ایجاد نمایند. مشاورین و پشتیبان های مستقر در شرکتهای خدماتی نظافتی چون شرکت خدماتی موج نو یک روز پس از اعزام نیرو برای نظافت منزل و یا محل کار مشتریان، با آنها تماس گرفته و نظر آنها را در خصوص رضایت و یا عدم رضایت از نحوه سرویس دهی نیروهای اعزامی جویا می گردند. بنابراین، بازخوردهایی که مشتریان به شرکت ارائه می دهند، بر میزان موفقیت کارگر خدماتی و کسب امتیاز در شرکت نظافتی مربوطه موثر می باشد. این شرکت ها به منظور دریافت بازخوردهای مثبت و یا منفی از مشتریان خود، از ابزارها و روش های متعددی استفاده می نمایند که برخی از این روش ها بدین شرح می باشد :  


ثبت سفارش از طریق وبسایت


شرکتهای خدماتی نظافتی چگونه نیروهای خود را ارزیابی می نمایند؟

نظرسنجی از مشتریان با ارسال فرم نظرسنجی برای آنها

شرکتهای خدماتی نظافتی به منظور نظرسنجی از مشتریان خود، از روش های گوناگونی استفاده می نمایند. یکی از روش های شرکت خدماتی موج نو بدین منظور، ارسال فرم نظرسنجی به همراه نیروی نظافتی اعزامی به مکان مورد نظر مشتریان می باشد. در این فرم، مشتری می تواند بر اساس معیارهای تعیین شده از سوی شرکت، به نیروی مزبور امتیاز داده و بدین ترتیب، میزان رضایت خود از نحوه عملکرد و همچنین اخلاق و رفتار وی را به شرکت منتقل نماید. برخی معیارهایی که شرکتهای خدماتی نظافتی به منظور ارزیابی نیروهای خود در نظر می گیرند، عبارتند از : رعیت ادب در برخورد با مشتری، رعایت امانت در خصوص اموال مشتری، بذل دقت و سلیقه در سرویس دهی به مشتریان در خصوص خدمات نظافتی و بسیاری فاکتورهای دیگر .   

برقراری تماس تلفنی با مشتریان 

یکی از ساده ترین روش ها به منظور دریافت بازخورد از مشتریان شرکتهای خدماتی نظافتی، برقرای تماس تلفنی با مشتریان می باشد. همان طور که در بالا اشاره شد، پشتیبان های شرکت خدماتی موج نو 24 ساعت پس از اعزام نیرو به منزل و یا شرکت مشتری، با مشتری مزبور تماس تلفنی برقرار نموده و نظر وی را در خصوص عملکرد کارگر نظافت منزل اعزامی جویا خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورت نارضایتی مطلق مشتری، وی می بایست در طول 1 ساعت اول حضور نیروی اعزامی در منزل و یا محل کار خود، موضوع را با شرکت خدماتی نظافتی در میان گذاشته و بدین ترتیب، مشتری متحمل هزینه اضافی نخواهد گردید. در چنین مواقعی، برخی شرکتهای خدماتی نظافتی از جمله شرکت خدماتی موج نو اقدام به اعزام نیروی نظافتی جایگزین برای مشتری خواهد نمود.