شرکت نظافتی تهران

شرکت نظافتی تهران

1397/12/5 سارا سلیمان پور
شرکت نظافتی تهران با ارائه خدمات نظافت در حوزه های مختلف و همچنین با خدمات رسانی به ساکنین مناطق مختلف تهران از طریق سرویس های نظافت منزل شرق تهران، نظافت منزل غرب تهران، نظافت منزل شمال تهران

شرکت نظافتی تهران

شرکت نظافتی تهران با ارائه خدمات نظافت در حوزه های مختلف و همچنین با خدمات رسانی به ساکنین مناطق مختلف تهران از طریق سرویس های نظافت منزل شرق تهران، نظافت منزل غرب تهران، نظافت منزل شمال تهران و نظافت منزل جنوب تهران، در جهت سرویس دهی به مشتریان خود گام بر می دارد. شرکت نظافتی تهران علاوه بر سعی در جلب رضایت مشتریان، می بایست در جهت جلب رضایت نیروهای نظافتی خود نیز تلاش نموده و تسهیلاتی در اختیار آنها قرار دهد که نسبت به کار و انجام خدمات، دلگرم شوند. برخی اقدامات چنین شرکت هایی در جهت تامین رضایت خاطر کارگران نظافت منزل و نیروهای خدماتی نظافتی به شرح ذیل می باشد : 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


شرکت نظافتی تهران و اقداماتی در جهت جلب رضایت نیروهای نظافتی

بستن قراردادی روشن و شفاف با نیروها

اولین اقدامی که شرکت خدماتی می بایست در خصوص نیروهای خود انجام دهد، بستن قرار با این نیروها می باشد. لازم به ذکر است که قرارداد می بایست می بایست کاملا روشن و شفاف بوده و تمامی تعهدات شرکت نظافتی تهران و نیز تعهدات کارگر نظافت منزل در آن قید گردد. بدین ترتیب، طرفین با آگاهی نسبت به مسئولیت ها و تعهدات خود، می توانند به همکاری با یکدیگر و سرویس دهی به مشتریان خود بپردازند.

بستن قرارداد

بیمه نمودن نیروهای نظافتی 

شرکت نظافتی تهران به منظور جلب رضایت پرسنل خود، می بایست آنها را بیمه نماید. اگر چه از منظر وزارت کار و امور اجتماعی، تمامی کارفرمایان موظف به بیمه نمودن پرسنل خود می باشند، اما همچنان تعدادی از کارفرمایان با استفاده از روش هایی نه چندان انسان دوستانه ، از بیمه نمودن کارمندان، کارگران و سایر پرسنل خود سر باز می زنند. لازم به ذکر است که نیروی نظافتی بیمه شده، دلگرم شده و قادر به خدمات رسانی هر چه بهتر به مشتریان شرکت می باشد. 

پرداخت دستمزد کارگران در اسرع وقت

نیروهای نظافتی موظف به انجام خدماتی می باشند که بسیاری از این مسئولیت ها در حوزه نظافت منزل و سایر خدمات نظافتی نیاز به نیروی بدنی بالایی داشته و منجر به خستگی این افراد خواهد گشت. در ازای خستگی حاصل از انجام چنین فعالیت هایی، خدمه نظافتی انتظار دریافت به موقع دستمزد خود را داشته و کارفرمایان در شرکت نظافتی تهران موظف به پرداخت نمودن مطالبات آنها می باشند. 

در نظر گرفتن زمانی میان دو سرویس نظافتی برای نیروها

شرکت نظافتی تهران به منظور نظم بخشیدن به فرایند سرویس دهی به مشتریان و همچنین تامین آسایش پرسنل نظافتی خود، می بایست میان دو سرویس نظافتی کارگران، زمانی را برای تجدید قوا و همچنین طی مسافت میان دو مکان در نظر بگیرد. این زمان، در شرکت خدماتی موج نو به مدت 2 ساعت در نظر گرفته شده است.