اعزام مهماندار

اعزام مهماندار

1397/10/18 سارا سلیمان پور
اعزام مهماندار و ارائه خدمات تشریفات و پذیرایی از مهم ترین سرویس های شرکت خدماتی پذیرایی می باشد. خدمه پذیرایی اعزامی تمامی دوره های آموزشی را گذرانده و دارای تخصص و مهارت

اعزام مهماندار 

اعزام مهماندار و ارائه خدمات تشریفات و پذیرایی از مهم ترین سرویس های شرکت خدماتی پذیرایی می باشد. خدمه پذیرایی اعزامی تمامی دوره های آموزشی را گذرانده و دارای تخصص و مهارت کافی در خصوص چگونگی رویایی با میزبان و مدعوین و پیاده سازی اصول پذیرایی از میهمانان می باشند. بایدها و نبایدهای رفتاری مهمانداران و چگونگی برخورد آنها با میهمانان و پذیرایی از آنها در ادامه این مقاله بررسی می گردد. 

اعزام مهماندار و بایدها و نبایدهای رفتاری مهمانداران

پرهیز از تردد بی مورد در محل برگزاری

پس از اعزام مهماندار به مجالس مورد نظر مشتریان، نیروهای پذیرایی اعزامی می بایست از تجمع نمودن در سالن پذیرایی و گفتگو با صدای بلند با یکدیگر اجتناب ورزند. مهمانداران در صورت گفتگو و خنده و شوخی با یکدیگر، حس بی احترامی و نادیده گرفتن میهمانان را به آنها القاء می نمایند.    


ثبت سفارش از طریق وبسایت


سعی در برآوردن نیازهای میهمانان

اعزام مهماندار از سوی شرکت خدمات پذیرایی به منظور تسهیل فرایند پذیرایی از میهمانان و خدمات رسانی به آنها صورت می پذیرد. بنابراین، مهمانداران اعزامی می بایست دائما تمامی فضای سالن و تمامی مهمانان را رصد نموده و در صورتی که یکی از مهمانان به چیزی احتیاج داشته باشد، خدمه پذیرایی می بایست با صبر و حوصله سعی در برآوردن احتیاجات وی نمایند. از جمله احتیاجات مدعوین می توان به درخواست آب، درخواست لیوان، بررسی سیستم پخش صدا در سالن های کنفرانس و همایش، درخواست شماره آژانس، درخواست کمک از خدمه پذیرایی در عکس گرفتن و ثبت خاطرات، درخواست پاکت پول به منظور اهداء به عروس و داماد و سایر موارد اشاره نمود. 

کمک به مدعوین سالخورده و ناتوان

ممکن است بسیاری از میهمانان حاضر در مجلس، سالخورده و ناتوان بوده و برای تردد و راه رفتن، احتیاج به کمک داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است برخی از مهمانان حاضر در مجلس، از عصا و یا ویلچر استفاده کنند. شرکت خدماتی پذیرایی پیش از اعزام مهماندار به مجالس مورد نظر مشتریان، می بایست آنها را در خصوص خدمات رسانی به مدعوین سالمند توجیه نمایند. مهمانداران به هنگام ورود میهمانان به داخل سالن، سالمندان و ناتوانان را شناسایی کرده و آنها را در خصوص رفتن تا میز مورد نظر خود و نشستن در جای خود کمک می نمایند. همچنین، در تمامی طول مجلس نیز نیروهای پذیرایی می بایست توجه خود را به طور ویژه معطوف به افراد ناتوان نموده و از بذل توجه به این افراد، دریغ نورزند.