روش جابجایی یخچال بخش اول

روش جابجایی یخچال بخش اول

1398/10/1 سارا سلیمان پور
روش جابجایی یخچال و توجه به نکاتی درباره یخچال ، کمک رسان شما عزیزان در خصوص استفاده بهینه از یخچالتان و جلوگیری از آسیب رسیدن به آن در فرایند اسباب کشی می باشد. شرکت خدماتی موج نو با اعزام نیروهای متخصص به منظور ارائه خدمات جابجایی اثاثیه به منازل مشتریان خود، مسئولیت تمامی وسایل و اسباب و اثاثیه آنها را بر عهده گرفته است.

روش جابجایی یخچال ، بخش اول

روش جابجایی یخچال و توجه به نکاتی درباره یخچال ، کمک رسان شما عزیزان در خصوص استفاده بهینه از یخچالتان و جلوگیری از آسیب رسیدن به آن در فرایند اسباب کشی می باشد. شرکت خدماتی موج نو با اعزام نیروهای متخصص به منظور ارائه خدمات جابجایی اثاثیه به منازل مشتریان خود، مسئولیت تمامی وسایل و اسباب و اثاثیه آنها را بر عهده گرفته است. در بخش نخست این مقاله، تعدادی از نکات کاربردی در فرایند جابجایی یخچال مطرح می گردد. 

روش جابجایی یخچال

چند ساعت قبل از اسباب کشی، یخچال را از برق بکشید

از مهم ترین نکاتی که در پیاده سازی روش جابجایی یخچال می بایست مورد توجه خود قرار دهید، این است که چند ساعت پیش از شروع اسباب کشی، یخچال خود را از برق بکشید. اگر یخچالتان برفک می زند، می بایست به آن فرصت دهید که برفکش آب شده و تا هنگام جابجایی، آب آن جاری نشده و موجب خیس شدن سایر وسایل نگردد. 

مواد غذایی داخل یخچال را خارج کنید

در پیاده سازی روش جابجایی یخچال، می بایست مواد غذایی را نیز مد نظر خود قرار دهید. این امر از دو جهت قابل اهمیت می باشد : اول اینکه به دلیل قطع شدن برق یخچال، امکان فاسد شدن مواد غذایی وجود داشته و این امر می تواند خسارت مالی زیادی به شما وارد آورد. دوم اینکه چون می خواهید اسباب کشی انجام دهید، یخچالتان می بایست خالی بوده تا جابجایی آن راحت تر انجام شود.  ( نحوه استفاده از یخچال فریز را نیز بخوانید)

سینی های یخچال را جدا کنید

روش جابجایی یخچال شامل خارج کردن سینی ها و طبقات نیز می گردد. زیرا به هنگام اسباب کشی، سینی ها جدا شده و داخل یخچال معلق شده و ممکن است آسیب ببینند. برخی از یخچالها با توجه به سیاست های کارخانه سازنده، دارای سینی ها و طبقات  فیکس بوده و در این صورت، دیگر نیازی به جداسازی نخواهد بود. 

درب یخچال را بسته نگه دارید

در فرایند اجرای روش جابجایی یخچال، می بایست درب یخچال را بسته نگه دارید. بدین منظور، می توانید از ابزارهایی چون چسب، کش و یا طناب استفاده کرده و به دور یخچالتان بپیچید. بدین ترتیب، در فرایند اسباب کشی، نگران باز شدن درب مزبور نخواهید بود. لازم به ذکر است که کارگر خدماتی اعزامی از سوی شرکت خدماتی موج نو به تمامی اصول مطرح شده فوق واقف بوده و قادر به جابجایی تمامی لوازم خانگی شما به صورتی است که خسارتی به شما وارد نگردد.