نظافت مشاعات

نظافت مشاعات

1397/9/19 سارا سلیمان پور
نظافت مشاعات ، نظافت منزل، نظافت محل کار و شرکت ها ، نماشویی و ارتفاع کاری از جمله سرویس های خدماتی نظافتی شرکت های خدماتی نظافتی برای مشتریان می باشد. نظافت مشاعات منازل می تواند تاثیر بسزایی در زیبایی آن منازل ایفا نماید. همچنین، نظافت مشاعات در سلامت ساکنین ساختمان ها بالاخص ساختمان های مسکونی بسیار مهم و موثر می باشد.

نظافت مشاعات 

نظافت مشاعات ، نظافت منزل، نظافت محل کار و نظافت شرکت ها ، نماشویی و ارتفاع کاری از جمله سرویس های خدماتی نظافتی شرکت های خدماتی نظافتی برای مشتریان می باشد. نظافت مشاعات منازل می تواند تاثیر بسزایی در زیبایی آن منازل ایفا نماید. همچنین، نظافت مشاعات در سلامت ساکنین ساختمان ها بالاخص ساختمان های مسکونی بسیار مهم و موثر می باشد. به منظور ثبت درخواست نظافت مشاعات در شرکت های خدماتی نظافتی، ساکنین تمامی واحدها می بایست با یکدیگر توافق نموده و سپس اقدام به درخواست نیروی خدماتی نمایند.  

نظافت مشاعات شامل چه مواردی می گردد؟

نظافت حیاط

نظافت حیاط از مهمترین قسمت های نظافت مشاعات می باشد. حیاط منازل، ادارات، شرکت ها و دیگر ساختمان ها، می بایست به خوبی توسط نیروهای نظافتی مورد نظافت واقع شود. همچنین، اگر حیاط دارای باغچه نیز باشد، خاک اطراف باغچه، شاخ و برگ خشک شده گیاهان و سایر موارد می بایست از داخل حیاط جمع آوری گردد. 

نظافت پارکینگ

نظافت مشاعات شامل نظافت پارکینگ ساختمان های تجاری و مسکونی نیز می گردد. نظافت پارکینگ می بایست زمانی صورت پذیرد که هیچ ماشینی در پارکینگ وجود نداشته باشد تا نیروهای نظافتی اعزامی بتوانند نظافت پارکینگ را به نحو احسن انجام دهند.

نظافت آسانسور

از دیگر موارد مهمی که در روند نظافت مشاعات می بایست مد نظر نیروی خدماتی قرار گیرد، نظافت آسانسور می باشد. اگر به هنگام جابجایی زباله در آسانسور آب زباله ریخته باشد، فضای داخل آسانسور بوی نامطبوعی می گیرد. نیروهای نظافتی می بایست به دقت به نظافت آسانسور پرداخته و بوی مزبور را از بین ببرند. همچنین، اگر به دلیل بارندگی، کفش افراد خیس و کثیف شده باشد، پس از حضور ساکنین در آسانسور، کف آسانسور کثیف می گردد. بنابراین، در چنین مواقعی نیز نیروی نظافتی می بایست نظافت آسانسور را در روند نظافت مشاعات مد نظر خود قرار دهد. 

نظافت پلکان و نرده ها

نظافت پلکان و نرده های ساختمان نیز از دیگر خدمات نظافتی در حوزه نظافت مشاعات می باشد. پلکان آپارتمان ها می بایست از هر گونه خاک و آلودگی عاری شود. همچنین، نرده های پلکان نیز به دلیل تماس داشتن با دست افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نمی بایست از نظر نیروهای خدماتی دور بماند.  

نظافت پادری ها و پاگردها

افراد به هنگام ورود به هر ساختمانی در وهله اول از پاگرد آن ساختمان عبور می نمایند. بنابراین، نظافت پاگردهای ساختمان و همچنین شستشوی پادری ها، از بخش های مهم نظافت مشاعات بوده و می تواند در تصمیم گیری و نظر افراد در خصوص ساکنین آن ساختمان تاثیرگذار باشد.