شرکت خدمات باغبانی

شرکت خدمات باغبانی

1397/8/19 سارا سلیمان پور
شرکت خدمات باغبانی قادر به ارائه انواع خدمات باغبانی و طراحی فضای سبز به مشتریان خود می باشد. مسئولین چنین شرکتی خواهان تامین تمامی نیازهای مشتریان خود در حوزه باغبانی و کشاورزی می باشند.

شرکت خدمات باغبانی 

شرکت خدمات باغبانی قادر به ارائه انواع خدمات باغبانی و طراحی فضای سبز به مشتریان خود می باشد. مسئولین چنین شرکتی خواهان تامین تمامی نیازهای مشتریان خود در حوزه باغبانی و کشاورزی می باشند. پرسنل شرکت خدمات باغبانی دارای مهارت و تخصص لازم در زمینه ارائه انواع خدمات باغبانی، طراحی و اجرای فضای سبز، درخت کاری و گل کاری، اجرای انواع سیستم آبرسانی، سم پاشی می باشند. خدمات باغبانی شامل باغبانی باغچه های منازل، باغبانی فضاهای سبز عمومی چون پارک ها، چمن کاری، هرس کردن درختان، کوددهی و سایر موارد می گردد. در ادامه به معرفی و بررسی برخی از خدمات قابل ارائه در حوزه باغبانی خواهیم پرداخت.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


خدمات باغبانی شرکت خدمات باغبانی

کاشتن درخت 

از جمله خدمات مهمی که شرکت خدمات باغبانی قادر به ارائه آن به مشتریان خود می باشد، کاشت انواع درخت و نهال در باغچه منازل و در باغ های میوه و مزارع می باشد. متخصصین و باغبانان اعزامی از سوی شرکت ارائه دهنده خدمات باغبانی، قادر به شناسایی نهال مناسب برای انواع زمین و نیز خاک مناسب هر گیاه می باشند. 

سمپاشی

شرکت خدمات باغبانی قادر به اعزام نیروی متخصص به مکان مورد نظر مشتریان به منظور سمپاشی می باشد. سمپاشی مانع رسیدن هرگونه آفت به گیاهان و درختان شده و منجر به رشد بهتر آنها می گردد. شناخت سم مناسب هر نوع گیاه و استفاده از تجهیزات و ابزار مناسب برای سمپاشی، از جمله خدماتی است که پرسنل شرکت ارائه دهنده خدمات باغبانی قادر به انجام آن برای مشتریان این شرکت می باشند.  

کود دهی

دیگر خدمت قابل ارائه از سوی شرکت خدمات باغبانی ، کوددهی به گیاهان و درختان می باشد. کوددهی منجر به رشد بهتر گیاهان و درختان می گردد. پرسنل اعزامی از سوی شرکت خدمات باغبانی، دارای علم و تجربه کافی در خصوص کود مناسب و موثر می باشند. بدین ترتیب، مشتریان می توانند با خیالی آسوده کوددهی باغچه ، باغ و یا مزارع خود را به این متخصصین واگذار نمایند. 

دیگر خدمات قابل ارائه از سوی شرکت خدمات باغبانی 

چمن زنی

از دیگر خدمات مورد نیاز مشتریان در حوزه باغبانی، چمن زنی می باشد. این خدمت، از جمله سرویس های شرکت خدمات باغبانی بوده و قبل ارائه توسط متخصصین این شرکت به مشتریان می باشد. سرویس چمن زنی می بایست با زمان بندی معین و با استفاده از ماشین های چمن زنی مدرن صورت پذیرد. 

هرس کردن

هرس کردن شاخ و برگ اضافی درختان، منجر به رشد بهتر درختان می گردد. باغبانان و متخصصین حوزه کارهای باغبانی قادر به هرس کردن تمامی درختان و ارائه این سرویس به مشتریان خود به بهترین نحو ممکن می باشند. 

کاشت گل در باغچه منازل و باغ ها

متخصصین شرکت خدمات باغبانی قادر به گل کاری باغچه منازل مشتریان خود می باشند. شناخت گل مناسب هر فصل، توجه به ترکیب رنگ گل های باغچه و رسیدگی به خاک، نور و آب این گلها، از جمله تخصص های پرسنل شرکت خدمات باغبانی می باشد که به خوبی قادر به ارائه این سرویس ها به مشتریان شرکت می باشند.