نظافت منزل و بررسی اهمیت، چگونگی و هزینه آن

نظافت منزل و بررسی اهمیت، چگونگی و هزینه آن

1397/6/25 سارا سلیمان پور
نظافت منزل و توجه به پاکیزگی محل زندگی، یکی از مهم ترین مسائلی است که هر یک از افراد جامعه می بایست مورد توجه قرار دهند. عدم توجه به پاکیزگی و بهداشت در محل کار و زندگی، موجب بروز بیماری های پوستی

نظافت منزل و بررسی اهميت، چگونگی و هزينه آن

نظافت منزل ، نظافت محل کار و به طور کلی توجه به پاکيزگی محل زندگی، يکی از مهم ترين مسائلی است که هر يک از افراد جامعه می بايست مورد توجه قرار دهند. عدم توجه به پاکيزگی و بهداشت در محل کار و زندگی، موجب بروز بيماری های پوستی و تنفسی مختلفی می شود که هزينه درمان اين بيماری ها، به مراتب از هزينه نظافت محيط اطرافمان بيشتر خواهد بود. ممکن است بيان کنيد که به دليل کار و مشغله زياد و کمبود وقت، قادر به صرف زمان و انرژی برای نظافت منزل خود نمی باشيد. در اين صورت، به شما پيشنهاد می کنيم که از کمک شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافت برای تميز نمودن منزل خود استفاده کنيد. بدين ترتيب، با بهره جستن از کمک نيروهای خدماتی اين شرکت ها، منزل خود را تميز نموده و علاوه بر پيشگيری از خطر ابتلا به بيماری های احتمالی، در وقت و انرژی خود نيز صرفه جويی نماييد. اما هزينه ای که اين شرکت ها در قبال ارائه خدمات نظافتی به مشتريان خود از آنها دريافت می نمايند، تابع عواملی است که در ادامه به بيان و بررسی برخی از اين عوامل می پردازيم.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


برخی عوامل تعيين کننده هزينه نظافت منزل در شرکت های خدماتی

مساحت منزل مسکونی

شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافتی، عمدتاً قيمت پايه ای را در قبال ارائه خدمات خود به مشتريان در نظر گرفته و بر اساس خواسته مشتريان و بسته به ملک مورد نظر، اين هزينه تغيير خواهد کرد. مساحت منزل، يکی از عوامل تأثيرگذار بر نرخ نظافت منزل می باشد. هر چه منزل بزرگ تر باشد، زمان و انرژی بيشتری برای نظافت آن لازم بوده و نيروی خدمات می بايست دستمزد بيشتری نيز دريافت نمايد.

جنسيت نيروی کار

در امر نظافت منزل ، آقايان به دليل قوی تر بودن و برخورداری از نيروی بدنی بالاتر، عموماً توان انجام کارهای بيشتر و سنگين تری را دارند. اما بسياری از خانم ها، به دليل تنها بودن در منزل، ترجيح می دهند که از شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافت درخواست نيروی کاری خانم بکنند.  

عليرغم توان جسمی کمتر در خانم ها، عمدتاً دستمزد کارگر نظافت منزل خانم در مقايسه با نيروی خدماتی آقا، بيشتر می باشد.

نوع و ميزان مواد شوينده مورد استفاده

نوع، جنس و مقدار مواد شوينده مورد استفاده در نظافت منزل بسيار مهم بوده و هزينه اين مواد نيز به صورت جداگانه از مشتريان دريافت می گردد.

منزل ويلايی يا آپارتمان

ويلايی يا آپارتماني بودن منزل مسکونی، بر هزينه نظافت آن اثرگذار می باشد. منازل ويلايی عمدتاً بزرگ تر بوده و دارای حياط و باغچه می باشند. در حالی که در منازل آپارتمانی، فضا کوچک تر بوده اما راه پله ها و حياط مشاع نيز می بايست تميز شوند. قیمت نظافت منزل در هر يک از موارد فوق، به نحو خاصی محاسبه می گردد.

ديگر عوامل تعيين کننده هزينه نظافت منزل در شرکت های خدماتی

نوع نظافت

نوع و ميزان نظافتی که مشتريان درخواست می نمايند نيز از ديگر عوامل تأثيرگذار بر هزينه و دستمزد شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافت می باشد. در ادامه به انواع نظافت منزل اشاره می نماييم.

نظافت کلی منزل 

اين نوع از نظافت، نظافتی است که شامل گردگيری وسايل و سطوح، جارو کشيدن و طی کشيدن کف منزل، تميز نمودن اتاق ها و سرويس های بهداشتی منزل می گردد. اين نوع از نظافت منزل ، نظافت استاندارد خوانده شده و بسيار متداول می باشد.

نظافت های جزئی و هدفمند

بسياری از افراد، در صدد تميز نمودن درب ها و ديوارهای منزل بوده و يا به مناسبت های مختلف، به نظافت منزل می پردازند. به عنوان مثال، همه ما با نظافت پايان سال که مشهور به خانه تکانی است، آشنا می باشيم. هزينه نظافت منزل در اين موارد، با نظافت استاندارد و کلی منزل متفاوت می باشد.

تعداد اتاق های منزل

دو خانه را در نظر بگيريد که متراژ يکسان داشته اما يکی دارای يک اتاق و ديگری سه اتاق دارد. طبيعتاً نظافت منزلی که دارای سه اتاق خواب می باشد، دشوارتر بوده و به زمان بيشتری احتياج دارد. بنابراين، تعداد اتاق های منزل، از ديگر عوامل اثرگذار بر هزينه نظافت منزل می باشد.

تعداد سرويس های بهداشتی

سرويس های بهداشتی مکان های آلوده ای هستند که در عين حال، جزء مهم ترين قسمت های منزل می باشند.طريقه نظافت سرويس های بهداشتی با ساير قسمت های منزل متفاوت بوده و به همين دليل، تعداد سرويس های بهداشتی موجود در منزل، بر هزينه نظافت منزل اثرگذار می باشد.

فواصل زمانی نظافت

برخی افراد خواهان نظافت منزل خود در فواصل زمانی منظم و کوتاه می باشند. چنين منزل هايی نسبت به منازلی که ديرتر نظافت می شوند، تميزتر بوده و بالطبع مشتريان می بايست هزينه کمتری نيز بابت نظافت منزل خود پرداخت نمايند.