کارگر خدماتی منزل

کارگر خدماتی منزل

1398/1/3 سارا سلیمان پور
کارگر خدماتی منزل از پرسنل شرکت خدماتی بوده و نقشی اساسی در ارائه سرویس های نظافتی به مشتریان این شرکت ایفا می نماید. به دلیل انجام کارهایی چون نظافت سقف، نظافت دیوارها، ارتفاع کاری و نماشویی

کارگر خدماتی منزل

کارگر خدماتی منزل از پرسنل شرکت خدماتی بوده و نقشی اساسی در ارائه سرویس های نظافتی به مشتریان این شرکت ایفا می نماید. به دلیل انجام کارهایی چون نظافت سقف، نظافت دیوارها، ارتفاع کاری و نماشویی و خدماتی از این دست و نیز به دلیل حساس بودن چنین خدماتی و امکان بروز خطر برای کارگر خدماتی منزل به هنگام ارائه این سرویس ها، تضمین ایمنی وی و بهره مندی او از آرامش روانی، از ملزومات کاری موسسات خدماتی می باشد. در ادامه تعدادی از مهم ترین مطالبات کارگر خدماتی منزل بررسی خواهد گردید. 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


کارگر خدماتی منزل و مطالبات او 

پرداخت به موقع دستمزد کارگر خدماتی منزل

کارگر خدماتی منزل به دلیل صرف نیروی فیزیکی زیاد و انجام کارهای دشوار و بعضا طاقت فرسا، می بایست دستمزد خود را در اسرع وقت دریافت نماید تا نسبت به کار خود و آینده شغلی خود دلگرم گردد. کافرمایان در شرکت های خدماتی نظافتی می بایست دستمزد کارگر نظافت منزل خود را به موقع پرداخت نموده و در صورت لزوم، برای نیروهای فعال خود، مبلغی را نیز به عنوان جایزه و پاداش در نظز بگیرند. بدین ترتیب، نیروها برای انجام هر چه بهتر خدمات به مشتریان، با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

حضور دست کم یک نفر در منزل مشتری

در بسیاری مواقع، نظافت منزل مستلزم جابجایی اثاثیه منزل و تمیز نمودن سطح زیرین آن وسایل می گردد. کاگر خدماتی منزل قادر به جابجایی وسایلی چون کاناپه، میز ناهارخوری، یخچال و مواردی از این دست نمی باشد. شرکت و مشتری می بایست در این خصوص هماهنگی های لازم را با یکدیگر به عمل آورده و مشتری در صورت نیاز به این سرویس ها می بایست حداقل یک یا دونفر از اعضای خانواده را در منزل به کمک نیروی نظافتی بگمارد. بدین ترتیب، نیرو متحمل فشار نشده و می تواند سرویس نظافتی مزبور را به راحتی انجام دهد. 

بیمه حوادث

از جمله مطالبات کارگر خدماتی منزل، تضمین سلامت جسمی در حین انجام خدمت و نیز، برخورداری بیمه حوادث می باشد. شرکت خدماتی موج نو تمامی نیروهای نظافتی خود را بیمه حوادث نموده و از این طریق، اگر در حین انجام کار و یا در مسیر رفتن به منازل مشتریان حادثه ای برای کارگر نظافتی بروز نموده و کارگر خدماتی منزل این شرکت آسیب ببیند، بیمه متقبل ضرر وارده شده و جبران خسارت خواهد نمود. پرت شدن از ارتفاع، از جمله اتفاقات ناگواری است که ممکن است برای نیروهای نظافت بروز نماید. لازم به ذکر است که شرکت همچنین نیروهای خود را به تمامی لوازم و تجهیزات تضمین کننده ایمنی نیز مجهز می نماید.