نظافتچی منزل

نظافتچی منزل

1397/8/17 سارا سلیمان پور
نظافتچی منزل مجرب و کارآزموده می تواند نقش مهمی در زیباسازی و نظافت منزل مشتریان ایفا نماید. ارائه خدمات نظافت از سوی شرکت خدماتی می تواند توسط نظافتچی منزل خانم و نظافتچی منزل آقا صورت پذیرد.

نظافتچی منزل

نظافتچی منزل مجرب و کارآزموده می تواند نقش مهمی در زیباسازی و نظافت منزل مشتریان ایفا نماید. ارائه خدمات نظافت از سوی شرکت خدماتی می تواند توسط نظافتچی منزل خانم و نظافتچی منزل آقا صورت پذیرد. هر یک از این نظافتچیان در خصوص انجام امور منزل آموزش های لازم را دریافت نموده و نیز دارای مهارت ها و قابلیت هایی می باشند که مشتریان را نسبت به استخدام آنها ترغیب می نماید. در ادامه به مقایسه و بررسی توانمندی ها و عملکرد نظافتچی خانم و آقا با یکدیگر خواهیم پرداخت. 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


مقایسه عملکرد نظافتچی منزل خانم و آقا با یکدیگر

سلیقه و ظرافت نظافتچی منزل خانم در انجام خدمات منزل

نظافتچی منزل خانم عمدتا دارای سلیقه و ظرافت خاصی در انجام خدمات منزل می باشد. زیرا عمدتا نیروهای نظافتی خانم در منازل شخصی خود نیز به انجام خدمات منزل می پردازند.این خدمات، شامل نظافت منزل نیز می گردد. همین امر سبب می گردد تا بسیاری از مردم سرویس نظافت منزل توسط خانم را برای منزل خود انتخاب نمایند. بدین ترتیب، ارائه خدمات نظافت منزل توسط نظافتچی منزل خانم می تواند منجر به جلب رضایت مشتریان شرکت خدماتی گردد. 

توانمندی فیزیکی نظافتچی منزل آقا در ارائه خدمات نظافت

نیروی نظافتی آقا در قیاس با نیروی نظافتی خانم عمدتا دارای توان فیزیکی بیشتری می باشد. این امر به ویژه به هنگام ارائه آن دسته از خدمات منزل که نیازمند قدرت بیشتری می باشد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. تعدادی از امور منزل که نظافتچی منزل آقا به خوبی می تواند از عهده انجام آن بر بیاید، عبارت است از : نظافت سقف منزل، نظافت درب ها و پنجره های بزرگ، جابجایی مبلمان به منظور نظافت فضای زیر آنها و سایر امور منزل که نیاز به قدرت بیشتری دارند. 

قابلیت پخت و پز در نظافتچی منزل خانم

همان طور که مطلع می باشید، امور منزل شامل آشپزی و پخت و پز نیز می گردد. نیروی نظافتی خانم عمدتا دارای مهارت آشپزی نیز بوده و در کنار انجام سایر امور منزل و ارائه خدمات نظافت منزل، می تواند به آشپزی و پخت و پز نیز بپردازد. به همین خاطر، نظافتچی منزل خانم می تواند گزینه خوبی برای بسیاری از خانواده ها باشد. 

عدم محدودیت زمانی برای نظافتچی منزل آقا

در تعداد زیادی از خانواده ها، برنامه کاری اعضای خانواده به گونه ایست که افراد ساعات زیادی را در بیرون از منزل سپری کرده و تنها شب می توانند در منزل حضور به هم رسانند. این خانواده ها به منظور ثبت سفارش نظافتچی منزل در شرکت نظافتی، می بایست نیروهای نظافتی را انتخاب کنند که قادر به ارائه خدمات در شیفت شب باشند. عمدتا نظافتچی منزل خانم دارای محدودیت زمانی برای حضور در منزل مشتریان می باشد. اما نظافتچی منزل آقا در این زمینه محدودیت نداشته و گزینه مناسبی برای بسیاری از خانواده های پرمشغله محسوب می گردد.