آتش سوزی در هتل

آتش سوزی در هتل

1398/4/19 سارا سلیمان پور
آتش سوزی در هتل از حوادث غیرمترقبه ایست که منجر به ایجاد رعب و وحشت در مسافرینی می گردد که در هتل مربوطه اسکان دارند. عدم توانایی در کنترل بحران و ناکارامدی مسئولین و مهماندارن هتل در امدادرسانی به مسافرین و کنترل شرایط

آتش سوزی در هتل

آتش سوزی در هتل از حوادث غیرمترقبه ایست که منجر به ایجاد رعب و وحشت در مسافرینی می گردد که در هتل مربوطه اسکان دارند. عدم توانایی در کنترل بحران و ناکارامدی مسئولین و مهماندارن هتل در امدادرسانی به مسافرین و کنترل شرایط ، عامل بدنامی و بی اعتباری هتل می گردد. تعدادی از وظایف مهمانداران به هنگام بروز آتش سوزی در هتل به شرح زیر می باشد :

آتش سوزی در هتل و وظایف مهمانداران در این زمان

پلکان فرار را در ساختمان هتل شناسایی نمایید

اگر مهماندار هتل هستید، در وهله اول سعی کنید که تمامی قسمت های هتل و به ویژه پلکان فرار را شناسایی نمایید. پله های اضطراری یا پله های فرار به منظور نجات جان ساکنین در مجتمع های تجاری و مسکونی تعبیه می گردند. به همین دلیل، در صورت بروز آتش سوزی در هتل، این پلکان می توانند منجر به نجات جان مسافرین و کارکنان هتل گذدند. 

محل نصب کپسول آتش نشانی را جستجو کنید

مهماندار هتل همچنین، می بایست محل دقیق نصب کپسول های آتش نشانی در قسمت های مختلف هتل را شناسایی نموده تا در صورت بروز حادثه آتش سوزی در هتل، بتواند به موقع از خود واکنش نشان داده و به مهار آتش بپردازد. 

آژیر خطر را به صدا درآورید

آتش سوزی در هتل حادثه ایست که می تواند در مدت زمانی کوتاه، کل ساختمان هتل را در بر گرفته و خسارات مالی و جانی زیادی به بار آورد. بنابراین، مهمانداران هتل می بایست به محض اطلاع از آتش سوزی در هتل، آژیرهای خطر را به صدا در آورند تا مسافرین بتوانند تا حد امکان از هتل خارج شده و مصون بمانند. 

میهمانان را از هتل خارج کنید

خدمه پذیرایی و مهمانداران هتلها می بایست به هنگام آتش سوزی در هتل، میهمانان را به سرعت از هتل خارج نموده و در خصوص مسیرهای خروج و پلکان فرار، آنها را راهنمایی نمایند. 

برق ساختمان هتل را قطع نمایید

اگر از مهمانداران هتل هستید، می بایست در صورت بروزحادثه به سرعت برق ساختمان هتل را قطع نمایید تا از بروز حوادث بعدی پیشگیری کنید.  

سعی در خاموش کردن آتش نمایید

آتش سوزی در هتل نمی بایست گسترش پیدا نماید. شما به عنوان مهماندار می بایست سعی در مهار و خاموش نمودن آتش نمایید. به یاد داشته باشید که به منظور خاموش کردن آتش از روی اشیاء چوبی هتل، می بایست از آب استفاده کنید. همچنین، برای خاموش کردن آتش سوزی روغن و مواد چرب، از خاموش کننده های پودری استفاده نمایید.