مشخصات مهماندار هتل (بخش اول)

مشخصات مهماندار هتل (بخش اول)

1397/10/20 سارا سلیمان پور
مشخصات مهماندار هتل شامل موارد متعددی در خصوص مشخصات ظاهری و رفتاری مهمانداران شده و هتل داران می بایست مهمانداران خود را در این خصوص کاملا توجیه نمایند.

مشخصات مهماندار هتل (بخش اول)

مشخصات مهماندار هتل شامل موارد متعددی در خصوص مشخصات ظاهری و رفتاری مهمانداران شده و هتل داران می بایست مهمانداران خود را در این خصوص کاملا توجیه نمایند. آراستگی و ادب مهمانداران، حاکی از مرغوبیت هتل بوده و در نگرش میهمانان در خصوص هتل مزبور تاثیر بسزایی دارد. در این مقاله و مقاله " مشخصات مهماندار هتل (بخش دوم) " به تعدادی از مهم ترین مشخصات الزامی مهمانداران اشاره می نماییم. 

بررسی مشخصات مهماندار هتل 

هماهنگی با قوانین هتل

از جمله مشخصات مهماندار هتل این است که خود را با مقررات هتل مربوطه هماهنگ نموده و در خصوص ساعات حضور در هتل، تهیه لباس فرم متناسب با سیاست های هتل، خدمات و سرویس های قابل ارائه به میهمانان و مواردی از این دست، با رئیس هتل هماهنگ شده و خود را با سایر مهمانداران هماهنگ نماید. 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


رعایت نظم و وقت شناسی

از مهم ترین مشخصات مهماندار هتل، وقت شناسی می باشد. تصور کنید که مهمانان به منظور صرف صبحانه و یا سایر وعده های غذایی به رستوران هتل مراجعه کنند اما مهمانداران هتل به منظور پذیرایی از میهمانان و سایر خدمات در سالن حضور نداشته باشند. این امر موجب نارضایتی میهمانان خواهد شد. بنابراین، توجه به نظم و ترتیب و وقت شناسی، از الزامات کاری مهمانداران هتل می باشد. 

قرار دادن لوازم شخصی در کمد 

در هتل ها به هر یک از مهمانداران کمدی اختصاص داده شده و مهماندارن می توانند لوازم شخصی خود را در داخل کمد خود قرار دهند. از دیگر مشخصات مهماندار هتل این است که علاوه بر قرار دادن وسایل خود در داخل کمد، به منظور حفظ ایمنی و محفوظ ماندن لوازم، می بایست درب کمد خود را نیز قفل نماید. 

اجتناب از برقراری تماس های شخصی در حین کار

برقرای تماس های شخصی و صحبت کردن با تلفن حین خدمت به میهمانان، توهین به میهمانان تلقی شده و منجر به معطل شدن آنها می گردد. از ضروری ترین مشخصات مهماندار هتل، پرهیز از مکالمات شخصی طولانی در محل کار می باشد. همچنین، در صورتی که مهمانداران ملزم به استفاده از پیجر باشند، می بایست سریعا پاسخگوی پیجر باشند تا میهمانان از صدای آن آزرده نگردند. 

رعایت ادب در برخورد با میهمانان

مهمترین ویژگی از جمله مشخصات مهماندار هتل، رعایت ادب در برخورد و رویارویی با میهمانان می باشد. مهماندار می بایست با روی گشاده و لبخند با مراجعه کنندگان و مهمانان برخورد نموده و سعی کند که نیازهای آنها را (در خصوص قهوه، چای، آدرس مکانی تفریحی و...) در اسرع وقت تامین نماید.