قیمت جابجایی یخچال

قیمت جابجایی یخچال

1398/12/24 سارا سلیمان پور
یمت جابجایی یخچال از جمله مواردی است که در فرایند ارائه خدمات جابجایی اثاثیه می بایست از سوی شرکت خدماتی به صورت شفاف به مشتری توضیح داده شود. روش جابجایی یخچال در آسیب نرسیدن به آن بسیار موثر بوده و به همین دلیل، جابجایی یخچال خود را می بایست به متخصصین و کارگرهای خدماتی خبره در امر اسباب کشی واگذار نمایید.

قیمت جابجایی یخچال

قیمت جابجایی یخچال از جمله مواردی است که در فرایند ارائه خدمات جابجایی اثاثیه می بایست از سوی شرکت خدماتی به صورت شفاف به مشتری توضیح داده شود. روش جابجایی یخچال در آسیب نرسیدن به آن بسیار موثر بوده و به همین دلیل، جابجایی یخچال خود را می بایست به متخصصین و کارگرهای خدماتی خبره در امر اسباب کشی واگذار نمایید. لازم به ذکر است که امروزه با استفاده از اپلیکیشن سرویک متعلق به شرکت خدماتی موج نو، امکان ثبت سفارش نیروی خدماتی به منظور اسباب کشی برای شما عزیزان فراهم گشته است. در ادامه به بررسی فاکتورهای اثرگذار بر قیمت جابجایی یخچال از سوی بابران شرکت های خدماتی تهران خواهیم پرداخت.  همچنین میتوانید با شماره 02174402 تماس حاصل فرمائید.

قیمت جابجایی یخچال و عوامل اثرگذار بر آن

اندازه یخچال مورد نظر

همان طور که مطلع می باشید، هر چه قدر که حجم و اندازه یخچال بزرگتر باشد، حمل آن توسط کارگر اعزامی دشوارتر بوده و نیاز به صرف نیروی فیزیکی بیشتری خواهد بود. به همین ترتیب، قیمت جابجایی یخچال نیز در این صورت افزایش پیدا خواهد نمود.  این امر در خصوص یخچال فریزرها نمود و ظهور بیشتری داشته و در صورت بزرگ بودن یخچال فریزر، می بایست مشتری درخواست دو نیرو نماید. در مقالات گذشته اشاره نمودیم که حجم یخچال می بایست با توجه به جمعیت و تعداد اعضای خانواده انتخاب گردد. اکنون بیان می داریم که انتخاب یخچال نامتناسب با جمعیت خانواده، به هنگام حمل بار و اثاثیه نیز شما را با مشکل مواجه خواهد نمود. 

تعداد طبقات ساختمان مورد نظر

هر چه تعداد طبقات ساختمان مسکونی بیشتر باشد، باربرهای اعزامی از سوی موسسه خدماتی می بایست مسیر طولانی تری را طی نمایند. به همین دلیل، کارگرها به منظور حمل بار تا ساختمان مورد نظر، دارای تعرفه ای معین بوده و به ازای افزایش هر طبقه، قیمت جابجایی یخچال افزایش پیدا خواهد نمود. 

استفاده از آسانسور حمل بار

در صورتی که ساختمان مسکونی که مشتری در آن ساکن می باشد، مجهز به آسانسور حمل بار باشد، دیگر قیمت جابجایی یخچال به طبقات ساختمان بستگی نداشته و معادل حمل بار تا طبقه همکف می باشد. 

عرض راه پله

از دیگر عوامل اثرگذار بر فرایند جابجایی یخچال و نیز قیمت جابجایی یخچال، عرض پلکان می باشد. در صورتی که پلکان باریک باشند، حمل و جابجایی یخچالهای بزرگ امری دشوار بوده و نیروهای خدماتی با مشکل مواجه می گردند. در بسیاری موارد نیز این نیروها مجبور به جدا نمودن درب یخچال و یا یخچال فریزر مشتریان خود می گردند. در این صورت، نیروهای مزبور، متحمل انرژی و زمان اضافی خواهند شد و در نتیجه، دستمزد بیشتری نیز طلب خواهند نمود.