اعزام مهمان دار آقا

اعزام مهمان دار آقا

1397/10/29 سارا سلیمان پور
اعزام مهمان دار آقا از سوی شرکت های خدماتی پذیرایی، از جمله سرویس های این موسسات در حوزه خدمات تشریفات و پذیرایی می باشد. اعزام مهمان دار آقا و خانم هر یک دارای کاربردهایی برای مشتریان می باشند.

اعزام مهمان دار آقا

اعزام مهمان دار آقا از سوی شرکت های خدماتی پذیرایی، از جمله سرویس های این موسسات در حوزه خدمات تشریفات و پذیرایی می باشد. اعزام مهمان دار آقا و خانم هر یک دارای کاربردهایی برای مشتریان می باشند. در ادامه به بررسی تعدادی از مراسماتی که مهمانداران آقا می توانند در آنها به خوبی نقش آفرینی کرده و خدمات رسانی نمایند خواهیم پرداخت.  


ثبت سفارش از طریق وبسایت


 اعزام مهماندار آقا در چه مواقعی کاربرد دارد؟

مراسم بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و هنری

از جمله مجالسی که برگزاری آن در جامعه هنری و فرهنگی ما متداول می باشد، مراسم بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و هنری چون نقاشان، خطاطان، بازیگران، شعرا، نویسندگان، طنزپردازان، نگارگران، موسیقی دانان، کارگردانان، و بسیاری دیگر از هنرمندان می باشد. میهمانان این گونه مراسمات، عمدتا از میان خانم ها و آقایان اهل هنر بوده و همچنین، این گونه مجالس در ابعاد وسیع برگزار می گردند. دست اندرکاران برگزاری چنین مجالسی با ثبت درخواست اعزام مهمان دار آقا از طریق تماس تلفنی، سایت و یا اپلیکیشن موبایل شرکت های خدماتی پذیرایی، امر برگزاری مجلس مورد نظر خود و پذیرایی از مدعوین را به مهمانداران اعزامی واگذار نموده و فرایند مزبور را به صورت سیستماتیک سپری نمایند.  

مراسم تجلیل از چهره های ماندگار علمی

اعزام مهمان دار آقا همچنین، می تواند به مجالس تجلیل از چهره های ماندگار علمی صورت پذیرد. به دلیل وسعت و گستردگی چنین مراسمی، مهمانداران اعزامی می بایست دائما در تکاپو بوده و هماهنگی های بسیاری را با شرکت خدماتی پذیرایی، با یکدیگر و همچنین با برگزارکنندگان مراسم به عمل آورند. به دلیل نیاز به آمد و شد بسیار و دوندگی زیاد در داخل سالن، عمدتا به منظور برگزاری چنین مراسمی مهماندار آقا نسبت به مهماندار خانم در اولویت می باشد. مهماندار آقا همچنین، قادر به عبور از میان مدعوین آقا بوده و خیل عظیم جمعیت، خللی در فرایند پذیرایی آنها ایجاد نخواهد نمود.  

مراسم اهداء جوایز به قهرمانان ملی آقا

از دیگر مراسماتی که حضور مهمانداران آقا در آنها پررنگ و کلیدی می باشد، مراسم اهداء جوایز به قهرمانان ورزشی و ملی آقا می باشد. به دلیل اینکه برگزارکنندگان و نیز میهمانان چنین مراسمی آقایان می باشند، مسئولین فدراسیون های ورزشی و دست اندرکاران اقدام به درخواست اعزام مهمان دار آقا از موسسه خدماتی پذیرایی می نمایند. از جمله خدمات مهمانداران در چنین مراسمی، خوشامدگویی به مدعوین و پذیرایی از آنها، اهداء مدال و جوایز به قهرمانان و ورزشکاران و بسیاری موارد دیگر می باشد.