خدمات سالمند شامل چه سرویس هایی می گردد؟

خدمات سالمند شامل چه سرویس هایی می گردد؟

1398/11/20 سارا سلیمان پور
خدمات سالمند شامل خدمات نگهداری از سالمند و خدمات پرستاری و مراقبت پزشکی از سالمندان می گردد. موسسات پرستاری فعال در حوزه سرویس دهی به سالمندان قادر به سرویس دهی به سالمندان و تامین تمامی نیازهای آنها بوده و با اعزام نیروی مراقب سالمند، کمک بهیار، بهیار و پرستار به منازل مشتریان، در جهت خشنود ساختن مشتریان خود گام بر می دارند.

خدمات سالمند شامل چه سرویس هایی می گردد؟

خدمات سالمند شامل خدمات نگهداری از سالمند و خدمات پرستاری و مراقبت پزشکی از سالمندان می گردد. موسسات پرستاری فعال در حوزه سرویس دهی به سالمندان قادر به سرویس دهی به سالمندان و تامین تمامی نیازهای آنها بوده و با اعزام نیروی مراقب سالمند، کمک بهیار، بهیار و پرستار به منازل مشتریان، در جهت خشنود ساختن مشتریان خود گام بر می دارند. خدمات مورد نیاز سالمندان، طیف وسیعی از نیازهای این قشر از مردم جامعه را در بر می گیرد که تعدادی از مهم ترین این نیازها به قرار ذیل می باشد :  

مهم ترین خدمات سالمند 

مراقبت های عمومی

مراقبت های عمومی از سالمند جزء خدمات سالمند بوده و تمامی سالمندان (چه سالمندان سالم و چه سالمندان دارای مشکلات جسمی و روحی) نیازمند این مراقبت ها می باشند. این موارد شامل پیشگیری از بروز خطر برای سالمند، توجه به خورد و خوراک سالمند در راستای رژیم غذایی و پرهیزهای وی، همراهی نمودن سالمند به منظور رفتن به نقاط مختلف منزل به ویژه دستشویی، خوراندن داروهای شخص سالمند به وی بر اساس دستور پزشک، حضور در کنار سالمند تا زمانی که یکی از اعضای خانواده شخص سالمند به منزل رسیده و از سالمند مراقبت نماید. 

خدمات عاطفی 

از دیگر خدمات سالمند می توان به خدمات عاطفی اشاره نمود. سالمندان قشری از جامعه می باشند که دارای تجارب بسیاری بوده و تعداد کثیری از آنها در زمان جوانی، افرادی فعال و اثرگذار بر جامعه بوده اند. نیروی مراقب سالمند می بایست به نیازهای عاطفی سالمندان توجه نماید. پرستار سالمند می تواند با استفاده از دانش و مهارت خود، فعالیت هایی ترتیب دهد که سالمند با شرکت در این فعالیت ها، احساس مفید بودن و پویایی نموده و در انزوا و افسردگی فرو نرود.  همچنین، نیروی مراقب سالمند در راستای ارائه خدمات عاطفی به سالمند، می بایست به درد دل وی گوش فرا داده و از این طریق، امکان تخلیه روحی شخص سالمند را برای وی فراهم آورد.   

خدمات درمانی

خدمات سالمند علاوه بر نیازهای عمومی سالمندان، شالمل خدمات درمانی و پزشکی نیز می گردد. خانواده فرد سالمند در صورت دارا بودن عضو سالمند بیمار، می بایست درخواست نیروی پرستار و یا بهیار از موسسات پرستاری نماید. بدین ترتیب، انجام خدماتی چون کنترل علایم حیاتی، تعویض پانسمان زخم سالمند، انجام تزریقات عضلانی، وریدی و ... در صورت نیاز، تزریق انسولین به سالمندان دیابتی و بسیاری خدمات دیگر، از جمله سرویس های درمانی مورد نیاز سالمندان می باشد.