مراقب سالمند در منزل

مراقب سالمند در منزل

1398/1/18 سارا سلیمان پور
مراقب سالمند در منزل از جمله عناوین شغلی مرتبط با شرکت های خدماتی و موسسات پرستاری می باشد. شرکت خدماتی موج نو در راستاری ارائه خدمات مراقبت از سالمند و کودک به خیل عظیم مشتریان خود، به جذب نیروهای متخصص در حوزه مراقبت و پرستاری از سالمند نموده است. مراقب سالمند در منزل دارای طیف وسیعی از مسئولیت هاست که در مورد هر سالمند، این مسئولیت ها با توجه به شرایط سالمند، متفاوت می باشد.

مراقب سالمند در منزل 

مراقب سالمند در منزل از جمله عناوین شغلی مرتبط با شرکت های خدماتی و موسسات پرستاری می باشد. شرکت خدماتی موج نو در راستاری ارائه خدمات مراقبت از سالمند و کودک به خیل عظیم مشتریان خود، به جذب نیروهای متخصص در حوزه مراقبت و پرستاری از سالمند نموده است. مراقب سالمند در منزل دارای طیف وسیعی از مسئولیت هاست که در مورد هر سالمند، این مسئولیت ها با توجه به شرایط سالمند، متفاوت می باشد. مشتریان شرکت خدماتی موج نو به هنگام ثبت سفارش نیروی مراقب از طریق اپلیکیشن موبایل این مجموعه، سرویک، می بایست شرایط سالمند خود را به طور کامل شرح دهند تا شرکت بتواند نیرویی متناسب با نیاز آنها گزینش و اعزام نماید. در ادامه به بیان و بررسی برخی نکات در خصوص مراقب سالمند در منزل خواهیم پرداخت. 

مراقب سالمند در منزل و مشخصات مورد نیاز

آشنا به اصول روانشناسی سالمندان

از مهم ترین مشخصات نیروی مراقب سالمند در منزل می توان به آگاهی وی از نیازهای سالمندان و آشنایی به روحیات و نیازهای آنها اشاره نمود. بسیاری از سالمندان در جوانی در شغل های مهم و مدیریتی فعالیت داشته و بسیاری دیگر نیز افرادی موثر بر خانواده و اطرافیان خود بوده اند. کهولت سن و از کارافتادگی نمی بایست منجر به انزوا و دور ماندن سالمندان از جمع عزیزان و اجتماع اطراف آنها گردد. مراقبت از سالمند، شامل توجه به این نیاز سالمندان و در نظر گرفتن پیشینه درخشان و ارزشمند آنها نیز می گردد. 

احترام به سالمند 

نیروی مراقب سالمند در منزل می بایست پیش از هر چیزی به احترام گذاشتن به شخص سالمند توجه نموده و اگر سالمند بنا به مشکلات روحی و یا دردی که ناشی از بیماری متحمل می گردد، بی حوصله بوده و برخورد نه چندان مناسبی با وی نماید، نیروی اعزامی می بایست شرایط سالمند را درک نموده و تحت هر شرایطی، احترام وی را مد نظر داشته باشد. 

ترتیب دادن فعالیت های مشترک با شخص سالمند

بسیاری از سالمندان به دلیل ناتوانی و بعضا ازکارافتادگی، احساس بی کفایتی نموده و همین امر، منجر به فرو رفتن آنها در انزوا می گردد. مراقب سالمند در منزل می بایست سعی در ایجاد حس نشاط و سرزندگی در سالمند نموده و دلمردگی و یاس را از وی دور نماید. از جمله فعالیت های موثر در این زمینه می توان به پرداختن به علایق سالمند اشاره نمود. به عنوان مثال، سالمندی که در دوران جوانی به نواختن سازی مشغول بوده، در دوران کهولت و ناتوانی، با شنیدن ملودی های نواخته شده با آن ساز، احساس شعف خواهد نمود. همچنین، سالمندی که اهل شعر و داستان نویسی بوده است، با شنیدن شعر و رمان از زبان نیروی مراقب خود، خوشحال شده و سعی در به یاد آوردن مطالعات پیشین خود خواهد نمود. تمامی این موارد در ایجاد حس سرزندگی و مفید بودن در شخص سالمند موثر می باشد.