خدمات پرستاری در منزل شرق تهران

خدمات پرستاری در منزل شرق تهران

1397/10/13 سارا سلیمان پور
خدمات پرستاری در منزل شرق تهران از جمله خدمات مراقبت از سالمند و کودک شرکت خدماتی موج نو بوده و این شرکت با اعزام نیروهای مراقب خود به منازل مشتریان خود ساکن در مناطق شرقی شهر تهران ، قادر به برآوردن نیاز های مراقبتی آنها می باشد.

خدمات پرستاری در منزل شرق تهران

خدمات پرستاری در منزل شرق تهران از جمله خدمات مراقبت از سالمند و کودک شرکت خدماتی موج نو بوده و این شرکت با اعزام نیروهای مراقب خود به منازل مشتریان خود ساکن در مناطق شرقی شهر تهران ، قادر به برآوردن نیاز های مراقبتی آنها می باشد. سرویس دهی در حوزه پرستاری، با توجه به شرایط سالمند و کودک مورد نظر متفاوت بوده و این شرایط بر دستمزد نیروی مراقب اعزامی نیز اثرگذار می باشد. در ادامه به بررسی برخی از این شرایط خواهیم پرداخت.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


خدمات پرستاری در منزل شرق تهران شامل چه مواردی می گردد؟

خدمات پرستاری از سالمند سالم

اگر سالمند سالم باشد، به دلیل کهولت سن و کم توانی، تنها نیاز به مراقبت های عمومی سالمندان داشته و در این حالت، خدمات پرستاری در منزل شرق تهران شامل مراقبت های پزشکی نمی گردد. خدمات مورد نیاز سالمند سالم عبارت است از : تهیه غذای مناسب و سپس خوراندن غذای مزبور به شخص سالمند، رسیدگی به نظافت و بهداشت شخص سالمند، حمام بردن شخص سالمند به تعداد دو الی سه مرتبه در هفته و تامین ایمنی و پیشگیری از بروز خطر برای شخص سالمند.

خدمات پرستاری از سالمند بیمار

خدمات پرستاری در منزل شرق تهران در مورد سالمندان بیمار، گسترده تر بوده و نیروی مراقب اعزامی در این حالت می بایست علاوه بر رسیدگی به خورد و خوراک، نظافت و ایمنی شخص سالمند، به کنترل علایم حیاتی بیمار با توجه به بیماری وی پرداخته و در صورت بروز مشکل، تا فرا رسیدن نیروهای اورژانس، قادر به کنترل شرایط باشد. 

خدمات پرستاری از کودک سالم

از دیگر سرویس های مورد نیاز مشتریان در حوزه خدمات پرستاری در منزل شرق تهران، می توان به پرستاری از کودک سالم اشاره نمود. تهیه غذا برای کودک، سرگرم نمودن وی و بازی کردن با او، کمک به آموزش کودک و رسیدگی به درس و مشق او، نقاشی کشیدن با کودک و بسیاری فعالیت های دیگر، در زمره خدماتی است که نیروی مراقب کودک می تواند به کودک ارائه نماید.  

خدمات پرستاری از کودک بیمار

خدمات پرستاری در منزل شرق تهران شامل رسیدگی به کودکان بیمار نیز می گردد. بسیاری از کودکان به مسائلی چون فلج، انواع معلولیت های جسمی، معلولیت ذهنی و مشکلاتی چون سندروم داون، اوتیسم، بیش فعالی و بسیاری مسائل دیگر دچار بوده و خانواده های دارای کودکانی با این مسائل، نیاز به نیروی مراقبی دارند که تماما از کودکشان مراقبت نموده و بتوانند ضمن کنترل کودک، به تامین نیازهای وی نیز بپردازد.