دفتر خدمات نظافتی

دفتر خدمات نظافتی

1398/5/19 سارا سلیمان پور
دفتر خدمات نظافتی از جمله شرکت های خدماتی نظافتی بوده و قادر به ارائه خدمات نظافتی به مشتریان خود می باشد. دفتر خدمات نظافتی موج نو با گزینش و استخدام نیروهای نظافتی خبره و ماهر و سپس برگزار نمودن دوره های آموزشی تکمیلی در حوزه متدهای جدید و ابزارهای نظافتی متنوع موجود در دنیا، قادر به پوشش دادن تمامی مناطق تهران و سرویس دهی به ساکنین مناطق مختلف این شهر می باشد.

دفتر خدمات نظافتی

دفتر خدمات نظافتی از جمله شرکت های خدماتی نظافتی بوده و قادر به ارائه خدمات نظافتی به مشتریان خود می باشد. دفتر خدمات نظافتی موج نو با گزینش و استخدام نیروهای نظافتی خبره و ماهر و سپس برگزار نمودن دوره های آموزشی تکمیلی در حوزه متدهای جدید و ابزارهای نظافتی متنوع موجود در دنیا، قادر به پوشش دادن تمامی مناطق تهران و سرویس دهی به ساکنین مناطق مختلف این شهر می باشد. برخی سرویس های نظافتی دفتر خدمات نظافتی در ادامه بیان و بررسی می گردد. 

دفتر خدمات نظافتی چه سرویس هایی در اختیار مشتریان خود قرار می دهد؟

نظافت منازل آپارتمانی، مجتمع های مسکونی و برج ها

نظافت منازل آپارتمانی، نظافت مجتمع مسکونی، نظافت برج و نظافت منازل ویلایی از جمله سرویس های نظافتی است که در حیطه وظاف دفتر خدمات نظافتی می باشند. این سرویس های نظافتی شامل نظافت عمومی منزل، نظافت نمای بیرونی منزل، نظافت مشاعات و همچنین، نظافت محوطه بیرونی منازل و فضای سبز مجتمع ها و شهرک های مسکونی می گردد. نظافت نمای بیرونی ساختمان های مسکونی در زمره خدمات نظافت صنعتی شرکت خدماتی نظافتی قرار داشته و توسط نیروهای نظافتی ماهر و مجهز به ابزار نظافت صنعتی قابل انجام می باشد.   

نظافت مترو، قطار، اتوبوس

از دیگر خدمات دفتر خدمات نظافتی، اعزام نیرو به منظور نظافت فضای داخلی وسایل نقلیه عمومی چون مترو، قطار و اتوبوس می باشد. نظافت ایستگاه قطار، پایانه ها و ایستگاه های اتوبوس، ایستگاه های مترو و... نیز در محدوده این سرویس نظافتی قرار داشته و شرکت های خدماتی نظافتی می توانند با اعزام نیروهای نظافتی خود، به سرویس دهی در این حوزه بپردازند.

نظافت باشگاه ها و زمین های ورزشی  

نظافت باشگاه ها و همچنین، نظافت زمین های ورزشی نیز از دیگر سرویس های نظافتی دفتر خدمات نظافتی بوده و نیروهای اعزامی این شرکت دارای دانش و مهارت لازم به منظور نظافت چنین مکان هایی می باشد. نظافت وسایل ورزشی، نظافت کف سالن، نظافت صندلی ها در استادیوم های ورزشی، نظافت زمین ورزشی همه و همه در حیطه مسئولیت های دفتر خدمات نظافتی قرار دارند.

نظافت مراکز تجاری

از جمله سرویس های مورد نیاز مشتریان در حوزه خدمات نظافت، نظافت مراکز تجاری می باشد. نیروهای اعزامی از سوی دفتر خدمات نظافتی، قادر به انجام کلیه امور خدماتی نظافتی مراکز تجاری می باشند. نظافت درب ورودر مرکز مربوطه، نظافت لابی و پاگردهای مرکز، نظافت آسانسورها و پلکان مرکز مزبور، نظافت فضای داخلی فروشگاه ها و شرکت های تجاری از جمله خدماتی است که در فرایند نظافت مراکز تجاری به مشتریان عرضه می گردد.