نظافت شهرک ها توسط شرکت خدماتی نظافتی موج نو

نظافت شهرک ها توسط شرکت خدماتی نظافتی موج نو

1398/11/5 سارا سلیمان پور
نظافت شهرک ها و نظافت مجتمع های مسکونی از سرویس های نظافتی شرکت خدماتی موج نو بوده که تلفیقی از سرویس نظافت منزل و سرویس نظافت صنعتی می باشد. نظافت منزل شهرک اکباتان، نظافت منزل شهرک آتیساز، نظافت منزل شهرک امید، نظافت منزل شهرک آپادانا و نظافت منزل شهرک غرب از جمله سرویس های پرمخاطب شرکت خدماتی موج نو در حوزه نظافت شهرک ها می باشد.

نظافت شهرک ها توسط شرکت خدماتی نظافتی موج نو

نظافت شهرک ها و نظافت مجتمع های مسکونی از سرویس های نظافتی شرکت خدماتی موج نو بوده که تلفیقی از سرویس نظافت منزل و سرویس نظافت صنعتی می باشد. نظافت منزل شهرک اکباتان، نظافت منزل شهرک آتیساز، نظافت منزل شهرک امید، نظافت منزل شهرک آپادانا و نظافت منزل شهرک غرب از جمله سرویس های پرمخاطب شرکت خدماتی موج نو در حوزه نظافت شهرک ها می باشد. برخی موارد که در فرایند نظافت شهرک ها مهم بوده و عمدتا از سوی مشتریان مورد درخواست واقع می گردند، به قرار زیر می باشد :

نظافت شهرک ها و برخی مراحل آن

نظافت نمای بیرونی منازل در مجتمع های مسکونی

به هنگام ارائه سرویس نظافت شهرک ها ، علاوه بر نظافت فضای داخلی منازل و اسباب و اثاثیه ساکنین، نظافت نمای بیرونی ساختمان های آپارتمانی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. نظافت نمای بیرونی ساختمان ها، در حیطه نظافت صنعتی قرار داشته و نیروهای نظافتی اعزامی مجهز به تمامی ابزارآلات و تجهیزات لازم به منظور ارائه این سرویس به مشتریان شرکت می باشند. حفظ و تضمین ایمنی نیروهای مزبور نیز حائز اهمیت بوده و شرکت نظافتی تمامی تجهیزات ایمنی را نیز در تختیار نیروهای خود قرار می دهد. 

نظافت پله های فرار اضطراری در مجتمع ها

نظافت شهرک ها شامل نظافت پله های فرار اضطراری در مجتمع های مسکونی نیز می گردد. ار آنجا که به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه، راهروها، پلکان و آسانسور عمدتا با ازدحام مردم و ساکنین این مجتمع ها مواجه می گردند، بسیاری از ساکنین نیز پله های فرار اضطراری را به منظور خروج از ساختمان انتخاب می نمایند. علاوه بر نظافت پله های فرار اضطرای، خالی نمودن این پلکان از اشیاء اضافی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. زیرا این اشیاء مانع خروج سریع افراد از این پلکان شده و فرایند امدادرسانی و کمک را با اخلال مواجه خواهد ساخت. 

نظافت، حفظ و نگهداری فضای سبز مجتمع های مسکونی

نظافت شهرک ها بسیاری موارد دیگر از جمله نظافت، حفظ و نگهداری فضای سبز در مجتمع های مسکونی را نیز در بر می گیرد. خاک باغچه ها در مجتمع های مسکونی ممکن است بنا به دلایل مختلفی چون تردد گربه ها در این باغچه ها، به اطراف پراکنده شده و منجر به کثیف شدن و آلودگی حیاط مجتمع مسکونی گردد. همچنین، برگ های خشک پاییزی و شاخه های خشکی که از درختان جدا شده و به زمین می ریزند نیز در کثیف نمودن حیاط مجتمع های مسکونی موثر بوده نیروهای نظافتی می بایست این موارد را مد نظر قرار دهند.