خدمات پرستاری در منزل غرب تهران

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران

1399/2/16 سارا سلیمان پور
خدمات پرستاری در منزل غرب تهران در موسسه پرستاری، شامل سرویس دهی و اعزام پرستار به منازل آن دسته از ساکنین مناطق غربی تهران که دارای عضو سالمند می باشد، می گردد. حیطه مسئولیت ها و اختیارات پرستاران بسیار گسترده بوده و قادر به سرویس دهی در حیطه گسترده ای از نیازهای سالمندان می باشند.

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران در موسسه پرستاری، شامل سرویس دهی و اعزام پرستار به منازل آن دسته از ساکنین مناطق غربی تهران که دارای عضو سالمند می باشد، می گردد. حیطه مسئولیت ها و اختیارات پرستاران بسیار گسترده بوده و قادر به سرویس دهی در حیطه گسترده ای از نیازهای سالمندان می باشند. در مقالات پیشین تعدادی از خدمات پرستاری بیان و بررسی گردید. تعدادی دیگر از این خدمات در این مقاله بررسی خواهد گردید. 

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران شامل چه مواردی می گردد؟

حمام کردن بیمار

از جمله نیازهای سالمندان، نیاز به رعایت و رسیدگی به بهداشت فردی می باشد. این امر به ویژه در خصوص سالمندانی که بیمار بوده و دچار ناتوانی نیز می باشند، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. خدمات پرستاری در منزل غرب تهران شامل رسیدگی به نظافت بیمار و به حمام بردن وی نیز می گردد. پرستاران دارای مهارت و تخصص در مراقبت از سالمندان در داخل حمام می باشند. توجه به دمای آب دوش در حمام و جلوگیری از لیز خوردن سالمند در حمام از جمله مواردی است که پرستاران مورد توجه قرار می دهند. سالمندان به دلیل حساسیت بالا می بایست از آبی استفاده کنند که داغ نبوده و پوستشان را نسوزاند. همچنین، آب حمام نباید بیش از اندازه سرد باشد تا منجر به سرما خوردن بیمار گردد. همچنین، سالمندان دارای استخوان هایی شکننده می باشند و در صورت بروز شکستگی در استخوان ها، با مشکلات جبران ناپذیری مواجه خواهند گشت. بنابراین، پیشگیری از سر خورد سالمند در حمام، از نکات پراهمیت می باشد.

وصل نمودن دستگاه اکسیژن به سالمند

سالمندانی که مبتلا به بیماری هایی چون آسم یا تنگی نفس و همچنین، سایر مشکلات تنفسی باشند، نیاز مبرم به اکسیژن داشته و می بایست مجهز به کپسول اکسیژن در منزل خود باشند. از جمله مسئولیت های پرستار اعزامی از سوی شرکت ارائه دهنده خدمات مراقبت و پرستاری از سالمندان، کنترل وضعیت تنفسی سالمند، کنترل میزان اکسیژن موجود در کپسول اکسیژن و وصل نمودن کپسول اکسیژن به سالمند در مواقع ضروری می باشد.   

دیالیز نمودن سالمند دیالیزی

تعداد زیادی از بیمارانی که دارای مشکل کلیوی حاد می باشند، نیازمند دیالیز شدن می باشند. در خصوص سالمندان دیالیزی، مراجعه مکرر به بیمارستان برای این دسته از سالمندان دشوار می باشد. خدمات پرستاری در منزل غرب تهران شامل اعزام پرستار به منزل سالمندان دیالیزی ساکن در مناطق غربی تهران و دیالیز نمودن این افراد در منزل آنها می گردد.