قیمت پرستاری سالمند در منزل و عوامل اثرگذار بر آن

قیمت پرستاری سالمند در منزل و عوامل اثرگذار بر آن

1399/3/27 سارا سلیمان پور
قیمت پرستاری سالمند در منزل از مباحث مهم در حیطه نگهداری از سالمند می باشد. خدمات مراقبت از سالمند و کودک دارای تنوع بسیاری بوده وهر یک از این خدمات دارای تعرفه معینی می باشند. شرکت خدماتی موج نو با استخدام نیروهای مراقب سالمند مجرب و برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی حین ارائه خدمت برای این

قیمت پرستاری سالمند در منزل و عوامل اثرگذار بر آن

قیمت پرستاری سالمند در منزل از مباحث مهم در حیطه نگهداری از سالمند می باشد. خدمات مراقبت از سالمند و کودک دارای تنوع بسیاری بوده وهر یک از این خدمات دارای تعرفه معینی می باشند. شرکت خدماتی موج نو با استخدام نیروهای مراقب سالمند مجرب و برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی حین ارائه خدمت برای این نیروها، قادر به اعزام نیروهای مراقب خود در حوزه نگهداری و مراقبت از سالمندان به تمامی نقاط تهران می باشد. قیمت پرستاری سالمند با توجه به خدمات مورد نیاز مشتری و همچنین، میزان مهارت نیروی اعزامی متفاوت می باشد. 

قیمت پرستاری سالمند در منزل تابع چه عواملی می باشد؟

نیروی مجرب و حرفه ای در قیاس با نیروی تازه کار

قیمت پرستاری سالمند در منزل با توجه به میزان حرفه ای بودن نیروی اعزامی جهت نگهداری سالمند در منزل متغیر می باشد. نیروهایی که دارای تجربه و سابقه زیادی در این حوزه می باشند، عمدتا دستمزد بالاتری در قیاس با نیروهای تازه کار طلب می نمایند. این امر در شرکت های خدماتی بسیار متداول می باشد. زیرا نیروهای باتجربه دارای توانمندی زیادی بوده و می توانند بسیاری از خدمات را در مدت زمان کوتاهی به مشتریان خود ارائه دهند.

نیروی دارای مدرک پرستاری

نیروهایی که به منظور نگهداری از سالمندان اعزام می گردند، آموزش های بسیاری در حوزه چگونگی مراقبت و نگهداری از سالمندان دریافت نموده اند. قیمت پرستاری سالمند در منزل در زمانی که نیروهای اعزامی دارای مدرک رسمی پرستاری باشند، با حالتی که نیرو مدرک نداشته و صرفا نیروی مراقبتی می باشد، متفاوت است. علت این تفاوت در این است که حیطه وظایف پرستار با حیطه وظایف نیروی مراقبتی متفاوت می باشد. همچنین، موسسه ارائه دهنده خدمات مراقبت از سالمند، می بایست دارای مجوزهای لازم به منظور اعزام پرستار باشد. در صورت عدم کسب این مجوزها، این موسسات صرفا مجاز به اعزام نیروی مراقبت سالمند می باشند. 

نیروی شبانه روزی یا روزانه

از دیگر عوامل موثر بر قیمت پرستاری سالمند در منزل ، میزان ساعات کاری نیروی اعزامی می باشد. خانواده های دارای عضو سالمند، ممکن است از شرکت خدماتی درخواست اعزام نیرو به صورت شبانه روزی و یا روزانه نمایند. در صورت درخواست نیروی مراقب سالمند به صورت شبانه روزی، قیمت پرستاری سالمند در منزل افزایش می یابد. نیروی شبانه روزی پرستاری، در طول شب نیز می بایست مراقب سالمند بوده و داروهای نوبت شب سالمند را به وی بدهد. همچنین، وضعیت اکسیژن مورد نیاز سالمند و سایر موارد مراقبتی وی نیز می بایست تحت کنترل قرار گیرد.