دستمزد نیروی مراقب سالمند

دستمزد نیروی مراقب سالمند

1398/7/13 سارا سلیمان پور
دستمزد نیروی مراقب سالمند از جمله چالش های مطرح در حوزه خدمات نگهداری از سالمند می باشد. شرکت خدماتی موج نو در راستای ارائه خدمات مراقبت از سالمند و کودک به مشتریان خود، تعرفه معینی برای هر یک از سرویس های قابل عرضه به مشتریان در نظر گرفته است.

دستمزد نیروی مراقب سالمند

دستمزد نیروی مراقب سالمند از جمله چالش های مطرح در حوزه خدمات نگهداری از سالمند می باشد. شرکت خدماتی موج نو در راستای ارائه خدمات مراقبت از سالمند و کودک به مشتریان خود، تعرفه معینی برای هر یک از سرویس های قابل عرضه به مشتریان در نظر گرفته است. این شرکت با بهره مندی از کادری مجرب و پرسنلی آموزش دیده، قادر به تامین تمامی نیازهای سالمندان عزیز و مراقبت و نگهداری از آنها با رعایت تمامی نکات ایمنی می باشد. برخی عوامل اثرگذار بر دستمزد نیروی مراقب سالمند را در این مقاله بررسی خواهیم نمود.   

دستمزد نیروی مراقب سالمند تابع چه عواملی است؟

سالمند سالم است یا بیمار؟

دستمزد نیروی مراقب در خصوص سالمندان سالم و بیمار با یکدیگر متفاوت می باشد. علت این امر این است که سرویس های مورد نیاز سالمند سالم با سرویس های مورد نیاز سالمند بیمار متفاوت می باشد. نیازهای هر دو دسته سالمند در ادامه بیان خواهد گردید.

سرویس های مورد نیاز سالمندان سالم

از جمله نیازهای مبرم تمامی سالمندان، نیاز به غذا می باشد. غذای سالمندان می بایست متناسب با رژیم غذایی آنها تهیه و آماده شود. نیاز به مراقبت و ایمنی در مقابل خطراتی چون سر خوردن یا زمین خوردن، خطر استفاده از اجاق گاز و سایر خطرات احتمالی. کمک گرفتن از نیروی مراقب سالمند به منظور رفتن به دستشویی، از دیگر نیازهای سالمندان می باشد.

سرویس های مورد نیاز سالمندان بیمار

سالمندان بیمار علاوه بر نیازهایی که سالمندان سالم دارند، نیازهای دیگری چون خوردن داروها در زمان معین، نیاز به تعویض پوشک ، نیاز به نرمش و تمرین های ورزشی و مواردی از این دست نیز دارند. دستمزد نیروی مراقب سالمند در مورد سالمند بیمار به دلیل طیف وسیع تر نیازها، بیشتر می باشد. 

قرارداد دائمی است یا پاره وقت ؟

دستمزد نیروی مراقب سالمند در قرارداد دائمی

دستمزد نیروی مراقب سالمند با توجه به نوع قرارداد مشتری با شرکت خدماتی نگهداری از سالمند متغیر می باشد. اگر مشتری قرارداد دائمی با موسسه نگهداری از سالمندان داشته باشد، دستمزد نیروی اعزامی نسبت به حالتی که مشتری به صورت گاه به گاه نیروی مراقب سالمند درخواست نماید، متفاوت خواهد بود. قراردادهای دائمی نیز می تواند به صورت قرارداد شبانه روزی، قرارداد روزانه، قرارداد چند روز در هفته و مواردی از این دست باشد. بدین ترتیب، مشتری نیروی مراقب مورد علاقه خود را انتخاب نموده و با شرکت خدماتی پرستاری قراردادی مبنی بر حضور این نیرو طبق برنامه زمانی معین در منزل خود امضاء می نماید. 

دستمزد نیروی مراقب سالمند در قراردادهای پاره وقت

در قراردادهای پاره وقت یا روزمزد ، مشتری تنها برای روزها یا ساعات معینی از شرکت خدماتی درخواست اعزام نیرو  می نماید. به عنوان مثال، ممکن است خانواده فرد سالمند برای مدتی عازم سفر بوده ولی سالمند به دلیل کهولت سن، قادر به همراهی آنها نباشد. در چنین شرایطی، عموما خانواده های دارای عضو سالمند به صورت موقتی و پاره وقت اقدام به استخدام نیروی مراقب سالمند می نمایند. دستمزد نیروی مراقب سالمند در حالت قرارداد پاره وقت، بیشتر از حالت قرارداد دائمی می باشد.