قیمت خدمات پرستاری در منزل

قیمت خدمات پرستاری در منزل

1399/2/27 سارا سلیمان پور
قیمت خدمات پرستاری در منزل بر اساس توافق میان شرکت خدماتی ارائه دهنده خدمات مراقبت از سالمند و کودک و مشتری تعیین می گردد. نیروی مراقب سالمند، نیروی مراقب کودک، پرستار سالمند، پرستار کودک و بسیاری عناوین دیگر، همه و همه عناوینی است که توسط مردم جامعه برای نیروی ارائه دهنده خدمات پرستاری به افراد مختلف به کار برده می شود.

قیمت خدمات پرستاری در منزل

قیمت خدمات پرستاری در منزل بر اساس توافق میان شرکت خدماتی ارائه دهنده خدمات مراقبت از سالمند و کودک و مشتری تعیین می گردد. نیروی مراقب سالمند، نیروی مراقب کودک، پرستار سالمند، پرستار کودک و بسیاری عناوین دیگر، همه و همه عناوینی است که توسط مردم جامعه برای نیروی ارائه دهنده خدمات پرستاری به افراد مختلف به کار برده می شود. قیمت خدمات پرستاری در منزل با توجه به اینکه شخص دریافت کننده خدمات پرستاری، سالمند باشد و یا کودک، نوع و میزان خدمات مورد نیاز و بسیاری موارد دیگر، متفاوت می باشد.

قیمت خدمات پرستاری در منزل و عوامل اثرگذار بر آن

سالمند و یا کودک

از آنجا که نیازهای سالمندان و کودکان و همچنین، نوع مراقبت نمودن از این دو قشر آسیب پذیر با یکدیگر متفاوت می باشد، قیمت خدمات پرستاری در منزل نیز برای این دو دسته متفاوت می باشد. سالمندان عمدتا حرکاتی آهسته داشته و در انجام امور خود با کندی مواجه می باشند، اما کودکان عمدتا پرتحرک بوده و در انجام فعالیت های خود، جنب و جوش بسیاری دارند. همچنین، اگر کودکی دچار فلج باشد، جابجا نمودن او برای نیروی اعزامی بسیار راحت تر از جابجا نمودن سالمند مبتلا به فلج می باشد. 

نوع ناتوانی و بیماری

نوع ناتوانی و یا بیماری کودک و سالمند نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت خدمات پرستاری در منزل می باشد. به عنوان مثال، سالمندی که دچار فلج شده باشد، نسبت به سالمندی که سالم بوده اما حرکاتش کند و آهسته می باشد، نیازهای مراقبتی بیشتری داشته و پرستار اعزامی در این دو حالت نیز خدمات متفاوتی ارائه می نمایند. همچنین، کودکی که مبتلا به سندروم داون می باشد، نیازهای متفاوتی با کودک مبتلا به بیش فعالی داشته و پرستاری از این دو کودک نیز تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد.

تعداد افراد نیازمند به خدمات پرستاری در منزل

 در بسیاری مواقع، خانواده ها دارای چند عضو آسیب پذیر و نیازمند به خدمات مراقبتی بوده و ممکن است خانواده ای برای پدربزرگ و نوه خانواده، درخواست یک نیروی مراقب نماید. در این شرایط، به دلیل تعدد مسئولیت های محوله به نیروی اعزامی، قیمت خدمات پرستاری نسبت به حالتی که تنها یک نفر از اعضای خانواده نیازمند کمک می باشد، متفاوت است. همچنین، علاوه بر خدمات پرستاری، خدماتی چون تمیز نمودن لباس سالمند و کودک، فراهم نمودن غذای مناسب برای هر یک از این دو نفر و همچنین، تعویض نمودن پوشک سالمند و کودک، از جمله مسئولیت پرستار مزبور بوده و بر دستمزد وی اثرگذار می باشد.