شرکت خدماتی

شرکت خدماتی

1397/8/13 سارا سلیمان پور
شرکت خدماتی قادر به ارائه سرويس های متنوعی در حوزه نظافت منزل ، نظافت محل کار و شرکت ها ، نظافت نمای بيرونی ساختمان و بسياری خدمات ديگر می باشد. شرکت خدماتی با استخدام نيروهای خدماتی کارآزموده و مجرب، در جهت ارائه خدمات به مشتريان خود گام بر می دارد.

شرکت خدماتی

شرکت خدماتی قادر به ارائه سرويس های متنوعی در حوزه نظافت منزل ، نظافت محل کار و شرکت ها ، نظافت نمای بيرونی ساختمان که در زمره خدمات ارتفاع کاری و نماشویی قرار دارد و بسياری خدمات ديگر می باشد. شرکت خدماتی با استخدام نيروهای خدماتی کارآزموده و مجرب، در جهت ارائه خدمات به مشتريان خود گام بر می دارد. شرکت خدماتی می بايست با برگزاری دوره های آموزشی تکميلی در حوزه نظافت منزل و ارائه خدمات، دانش و مهارت پرسنل خود را دائما به روز نگه داشته و سعی در همگام سازی آنها با آخرين متد روز دنيا نمايد. نظافت منزل امری گسترده بوده و دارای ابعاد و جزئيات بسياری می باشد. يکی از سرويس هايی که کارگران اعزامی از سوی شرکت خدماتی می توانند در خصوص نظافت منزل به مشتريان ارائه نمايند، نظافت ديوارهای منزل می باشد. در ادامه به بررسی چگونگی نظافت ديوارهای منزل توسط نيروهای خدماتی خواهيم پرداخت. 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


روند تميز نمودن ديوار در فرایند نظافت منزل توسط شرکت خدماتی 

پوشاندن سطح زير ديوار

از مراحل مهمی که در روند نظافت منزل و نظافت ديوارها می بايست مورد توجه کارگران اعزامی از سوی شرکت نظافتی قرار گيرد، توجه به آلوده نشدن ديگر قسمت های منزل می باشد. بدين منظور، نيروی خدماتی می بايست هنگام تميز نمودن ديوارهای منزل، آن قسمتی از زمين را که زير ديوار قرار دارد، با پارچه يا روزنامه ای بپوشاند. بدين ترتيب، آلودگی روی ديوار، بر روی زمين نخواهد ريخت. 

استفاده از وسيله ای نرم برای پاک کردن آلودگی های سطحی

کارگر اعزامی از سوی شرکت خدماتی به منظور نظافت ديوارهای منزل، می بايست در گام نخست از ابزار نظافتی نرمی چون ابر يا اسفنج استفاده نمايد. اين کار به پاک کردن آلودگی های سطحی و گرد و غبار از روی ديوارهای منزل کمک می نمايد. 

از برسی خشک برای پاک کردن آلودگی های عميق تر استفاده نماييد

پس از پاک کردن آلودگی های سطحی از روی ديوار، نوبت به پاک کردن آلودگی های عمقی از روی ديوار می گردد. شرکت خدماتی بدين منظور، کارگر برای نظافت منزل خود را با وسايلی چون برس های خشک و مواد پاک کننده تجهيز می نمايد. بدين ترتيب، می توان آلودگی های عمقی را تا حدود زيادی از روی ديوارهای منزل برطرف نمود.

 از مخلوط آب و مايع ظرفشويی برای نظافت ديوار استفاده نماييد

از جمله ترکيباتی که به منظور تميز نمودن ديوارها در فرايند نظافت منزل می تواند مورد استفاده کارگران شرکت خدماتی قرار گيرد، مخلوط آب و مايع ظرفشويی می باشد. نيروی خدماتی اعزامی می تواند اين مخلوط  را در سطلی درست کرده و از آن استفاده نمايد. 

پاک کردن لکه ها از روی ديوار

پس از پاک کردن سطحی و عمقی ديوارهای منزل، نوبت به پاک کردن لکه های احتمالی از روی ديوارهای منزل می رسد. کارگران نظافتی اعزامی از سوی شرکت خدماتی در خصوص چگونگی پاک کردن انواع لکه ها از روی ديوارهای منازل، آموزش های حرفه ای دريافت نموده اند. در مقالات آتی به نحوه تميز نمودن انواع لکه از روی انواع ديوار در فرايند نظافت خانه خواهيم پرداخت. 

خشک کردن ديوار

پس از طی مراحل فوق، نيروی خدماتی اعزامی از سوی شرکت خدماتی می بايست ديوارهای منزل را خشک نمايد. به منظور خشک نمودن ديوارها، می توان از حوله ای نرم و يا دستمال حوله ای استفاده نمود.