نظافت راه پله غرب تهران

نظافت راه پله غرب تهران

1397/11/14 سارا سلیمان پور
نظافت راه پله غرب تهران مرحله مهمی از فرایند نظافت مشاعات در منازل ساکنین مناطق غربی تهران می باشد. نظافت محل کار، نظافت مجتمع تجاری و نظافت مجتمع مسکونی همه و همه شامل نظافت راه پله نیز می گردند. 

نظافت راه پله غرب تهران

نظافت راه پله غرب تهران مرحله مهمی از فرایند نظافت مشاعات در منازل ساکنین مناطق غربی تهران می باشد. نظافت محل کار، نظافت مجتمع تجاری و نظافت مجتمع مسکونی همه و همه شامل نظافت راه پله نیز می گردند. سرویس نظافت مشاعات ساعتی و سرویس نظافت مشاعات کنترات دو سرویس قابل تعریف عمده در حیطه نظافت مشاعات می باشد. در ادامه این نوشتار، مقوله نظافت راه پله غرب تهران را به دو صورت ساعتی و کنترات مورد بررسی قرار خواهیم داد.    


ثبت سفارش از طریق وبسایت


چگونگی نظافت راه پله غرب تهران در سرویس های ساعتی و کنترات

نظافت راه پله غرب تهران به صورت ساعتی

همان طور که در مبحث نظافت مشاعات با دو مقوله نظافت مشاعات ساعتی و نظافت مشاعات کنترات مواجه می باشیم، در مبحث نظافت راه پله غرب تهران نیز با دو سرویس نظافت راه پله غرب تهران به صورت ساعتی و نظافت راه پله غرب تهران به صورت کنترات مواجه می باشیم. در نظافت ساعتی راه پله منازل و ساختمان های تجاری، دستمزد کارگر خدماتی، به صورت ساعتی محاسبه می گردد. توصیه می شود که کارفرما به هنگام ارائه سرویس مشاعات ساعنی توسط نیروی نظافتی حضور داشته باشد و به دقت، عملکرد نیروی نظافتی را بررسی نماید. میزان سرعت عمل کارگر خدماتی اعزامی در این سرویس بسیار مهم می باشد. زیرا هر چه فرایند نظافت با سرعت بیشتری انجام شود، تعداد ساعات انجام کار نظافتی کمتر شده و در نتیجه مشتری می بایست هزینه کمتری در ازای خدمات دریافتی پرداخت نماید.  

نظافت پله

نظافت راه پله غرب تهران به صورت کنترات

به هنگام نظافت راه پله غرب تهران به صورت کنترات، ابتدا مشتری می بایست متراژ مکان و همچنین، جزئیات سرویس های نظافتی مورد نظر خود را در وبسایت شرکت نظافتی وارد نموده و یا به مشاورین شرکت مزبور اعلام نماید. در صورتی که مشتری قادر به برآورد مساحت مود نظر نباشد، کارشناسان شرکت پس از بررسی، نظر نهایی خود را در خصوص هزینه ها به مشتری اعلام می نمایند. پس از پرداخت هزینه توسط مشتری، نیرو به منزل مشتری اعزام شده و هر مدت زمانی که صرف نظافت نماید، دستمزد تغییر نخواهد کرد. مزیت نظافت راه پله غرب تهران به صورت کنترات نسبت به نظافت راه پله غرب تهران به صورت ساعتی، این است که در نظافت کنترات، شما مشتریان می توانید با خیال راحت نظافت راه پله منزل خود را به کارگر برای نظافت منزل محول نموده و نیرو نیز با محدودیت زمانی مواجه نخواهد بود.