نظافت منزل شمال تهران توسط خانم  

نظافت منزل شمال تهران توسط خانم  

1398/3/11 سارا سلیمان پور
نظافت منزل شمال تهران توسط خانم و نظافت منزل شرق تهران توسط خانم دو سرویس نظافتی پرمخاطب شرکت خدماتی موج نو بوده و دارای مشتریان زیادی در محدوده شمال و محدوده شرق شهر تهران می باشند. 

نظافت منزل شمال تهران توسط خانم

نظافت منزل شمال تهران توسط خانم و نظافت منزل شرق تهران توسط خانم دو سرویس نظافتی پرمخاطب شرکت خدماتی موج نو بوده و دارای مشتریان زیادی در محدوده شمال و محدوده شرق شهر تهران می باشند. 

نظافت منزل شمال تهران توسط خانم چه خدماتی را در بر می گیرد ؟

تمیز نمودن مساحت وسیعی از منزل

منازل شمالی شهر تهران عمدتا خانه هایی وسیع بوده و دارای متراژ زیادی می باشند. زمانی که مشتریان این محدوده از شهر تهران درخواست سرویس نظافت منزل شمال تهران توسط خانم می نمایند، می بایست متراژ منزل خود را به مشاورین موسسه نظافتی اعلام نمایند تا در صورت نیاز، دو نیرو به محل مزبور اعزام گردد. همچنین، به دلیل حجم بالای کار، مشتری می بایست زمانی را به استراحت و تجدید قوای نیرو اختصاص دهد.  

شستشوی انواع میوه و تزئین دیس میوه

ساکنین مناطق شمالی شهر تهران عمدتا افرادی مرفه بوده و این امر در زندگی روزمره آنها نیز متبلور می گردد. این افراد در زندگی روزمره و یا در میهمانی های خودانواع میوه ها را تهیه کرده و زمانی که درخواست نیرو برای نظافت منزل شمال تهران توسط خانم می نمایند، از نیروی اعزامی می خواهند که میوه ها را شستشو نموده و با دقت و سلیقه در ظرفی قرار دهند. همچنین، میوه آرایی و طراحی دیس میوه نیز از دیگر نیازهای مشتریان در این زمینه می باشد. 

نظافت ظروف طلا و نقره

نظافت منزل شمال تهران توسط خانم شامل تمیز نمودن ظروف و اشیاء نقره و طلای مشتریان نیز می گردد. اگرچه به هنگام ارائه کلیه خدمات نظافتی رعایت دقت در آسیب نرسیدن به اموال مشتری از ملزومات کاری نیروی خدماتی می باشد، اما به دلیل گران قیمت بوده طلا و نقره، به هنگام تمیز نمودن این ظروف، لزوم بذل دقت مضاعف می گردد.  

تهیه چندین نوع غذا برای مشتری

در مقالات گذشته بیان شد که مشتریان بنا به دلایل مختلف درخواست سرویس نظافت منزل توسط خانم و نظافت منزل توسط خانم جوان می نمایند. یکی از این دلایل، تسلط خانم بر انجام امور منزل چون آشپزی و پخت و پز می باشد. به همین ترتیب، زمانی که ساکنین شمال شهر تهران درخواست سرویس نظافت منزل شمال تهران توسط خانم می نمایند، طبیعی است که از نیروی مزبور درخواست تهیه چندین نوع غذا و خورشت را بنمایند. لازم به ذکر است که در این صورت، مشتری به هنگام ثبت سفارش، می بایست درخواست نیرویی نماید که مسلط به آشپزی بوده و بتواند ضمن انجام خدمات نظافت، به تهیه چند نوع غذا نیز بر اساس سلیقه مشتری نماید.