نظافت حمام

نظافت حمام

1398/7/23 سارا سلیمان پور
نظافت حمام و نظافت دستشویی مراحل مهمی از نظافت منزل بوده و در بهداشت و سلامتی اعضای خانواده تاثیر بسزایی دارد. نظافت حمام از اصول و قواعدی پیروی می نماید و رعایت نکاتی در این فرایند ضروری می باشد که در ادامه به تعدادی از این موارد اشاره می نماییم. 

نظافت حمام

نظافت حمام و نظافت دستشویی مراحل مهمی از نظافت منزل بوده و در بهداشت و سلامتی اعضای خانواده تاثیر بسزایی دارد. نظافت حمام از اصول و قواعدی پیروی می نماید و رعایت نکاتی در این فرایند ضروری می باشد که در ادامه به تعدادی از این موارد اشاره می نماییم. 

نظافت حمام شامل چه مراحلی می گردد؟

تفیک لوازم شخصی اعضای خانواده

اولین مورد در نظافت حمام، جدا کردن وسایل نظافتی شخصی اعضای خانواده در حمام می باشد. وسایلی چون لیف حمام، حوله، سنگ پا، صابون، شانه و برس می بایست برای هر فرد به صورت شخصی و جداگانه مورد استفاده قرار گیرد. رعایت این امر، در حفظ هر چه بهتر سلامتی اعضای خانواده موثر می باشد. 

در نظر گرفتن جایی مخصوص برای هر یک از وسایل حمام

در حمام، رعایت نظم و ترتیب بسیار مهم بوده و به منظور تسریع روند نظافت حمام، توصیه می کنیم که برای هر یک از وسایل، جای مخصوصی در حمام خود در نظر بگیرید. به عنوان مثال، محل قرار دادن صابون، لیف اعضای خانواده، انواع شامپو، سنگ پا و ... .

شستشوی دیوارهای حمام

دیوارهای حمام با گذشت زمان آلوده شده و در بسیاری از مواقع، درز بین کاشی های حمام محل تجمع قارچ و آلودگی می گردد. در این صورت، وقتی شما به قصد دوش گرفتن وارد حمام منزل خود می شوید، در صورت تماس پوست بدنتان با دیوارها، ممکن است مبتلا به قارچ پوستی شوید. بنابراین، در فرایند نظافت حمام، تمیز نمودن دیوارهای حمام از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. 

شستشوی وان حمام

همان طور که می دانید، وان حمام مکانی است که افراد عمدتا آن را پر از آب نموده و به منظور نظافت شخصی و نیز تمدد اعصاب، مدتها در وان مملو از آب دراز می کشند. بنابراین، توجه به بهداشت و پاکیزگی وان در نظافت حمام بسیار مهم بوده و به دلیل تماس مستقیم آن با پوست بدنتان، می بایست دائما وان را با مواد ضدعفونی کننده شستشئو نموده و تمیز نگه دارید. 

سبد مخصوص البسه کثیف

همه ما معمولا قسمتی از حمام منزل خود را به عنوان رختکن در نظر گرفته و در آن قسمت به تعویض لباس قبل و پس از حمام می پردازیم. بنابراین، می بایست سبد و یا مخزنی را در رختکن حمام منازل خود به لباس های چرک و کثیف اختصاص داده و رها کردن این لباس ها در قسمت های مختلف منزل و یا حمام خود پرهیز نماییم. تخصیص چنین مخزنی به نظافت حمام کمک نموده و همچنین، منجر به برقراری نظم بیشتری می گردد.