تعرفه نگهداری از سالمند

تعرفه نگهداری از سالمند

1397/4/7 سارا سلیمان پور
تعرفه نگهداری از سالمند مبحث مهمی در حوزه خدمات مراقبت از سالمند و کودک می باشد. امروزه با توجه به گسترش جمعيت افراد مسن ايران، موضوع چگونگی نگهداری از سالمند و توجه به نيازهای رفاهی، پزشکی و ساير

تعرفه نگهداری از سالمند

تعرفه نگهداری از سالمند مبحث مهمی در حوزه خدمات مراقبت از سالمند و کودک می باشد. امروزه با توجه به گسترش جمعيت افراد مسن ايران، موضوع چگونگی نگهداری از سالمند و توجه به نيازهای رفاهی، پزشکی و ساير نيازهای سالمندان از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد. موسسات خدماتی به منظور تعيين تعرفه نگهداری از سالمند ، عوامل مختلفی را مد نظر قرار می دهند. در ادامه به بررسی برخی از اين عوامل خواهيم پرداخت.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


تعرفه نگهداری از سالمند تابع چه عواملی می باشد؟

پرستار پاره وقت يا تمام وقت

بسياری از سالمندان دارای منزل شخصی بوده و يا در منزلی که توسط فرزندانشان تهيه شده، به تنهايی زندگی می نمايند. اين سالمندان برای انجام بسياری از امور روزمره خود احتياج به کمک دارند. اطرافيان فرد سالمند، در چنين مواقعی اقدام به استخدام نیروی مراقب به صورت دائمی يا پاره وقت برای سالمند خود می نمايند. از جمله مواردی که بر تعرفه نگهداری از سالمند اثرگذار می باشد، دائمی و يا پاره وقت بودن حضور نیروی مراقب در منزل فرد سالمند می باشد.

سن شخص سالمند

سن شخص سالمند از جمله عوامل موثر بر تعرفه نگهداری از سالمند می باشد. عمدتا هر چه افراد مسن تر باشند، نياز به مراقبت و توجه بيشتری پيدا خواهند نمود. بنابراين، موسسه ارائه دهنده خدمات مراقبت از سالمند و کودک در ابتدا با جويا شدن سن سالمند، اقدام به تخمين ميزان توجه مورد نياز سالمند می نمايد.

تعرفه نگهداری از سالمند

وزن شخص سالمند

سالمندی که برای تردد از صندلی چرخ دار يا ويلچر استفاده می نمايد، برای انجام بسياری از امور خود مانند رفتن به دستشويی، نياز به کمک گرفتن از پرستار خود دارد. در چنين مواقعی، وزن سالمند از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد. زيرا پرستار اعزامی به منظور جابجايی سالمند سنگين وزن، نياز به صرف نيروی فيزيکی و انرژی بيشتری خواهد داشت. بنابراين، وزن شخص سالمند، از ديگر عوامل تعيين کننده هزینه نگهداری سالمند در منزل می باشد.

ديگر عوامل موثر بر تعرفه نگهداری از سالمند

سالمند دارای مشکل جسمی

بسياری از سالمندان دارای مشکلات جسمی عديده ای می باشند. اين دسته از سالمندان به تنهايی قادر به انجام بسياری از امور شخصی خود نمی باشند. ميزان مشکلات جسمی سالمندان، تعيين کننده ميزان نياز اين افراد به کمک نیروی مراقب سالمند می باشد. بنابراين، از جمله عوامل موثر بر تعرفه نگهداری از سالمند می توان به ميزان مشکلات جسمی فرد سالمند اشاره نمود.

سالمند دارای مشکل روحی

تعرفه نگهداری از سالمند علاوه بر ميزان مشکلات جسمی، با ميزان مشکلات روحی فرد سالمند نيز مرتبط می باشد. بسياری از افراد با ورود به دوران کهولت سن، دچار فراموشی يا آلزايمر می گردند. فرد مبتلا به آلزايمر، حافظه بلند مدت نداشته و قادر به يادآوری افراد، وقايع و موقعيت زمانی و مکانی خود نمی باشد. در چنين مواردی، نیروی مراقب سالمند دارای وظيفه خطيری در خصوص مراقبت و نگهداری از سالمند می باشد. بالطبع در چنين شرايطی، تعرفه نگهداری از سالمند نيز افزايش پيدا خواهد نمود.

نظافت منزل فرد سالمند

در بسياری از مواقع، اطرافيان شخص سالمند اقدام به استخدام نیروی مراقب برای سالمند خود می نمايند که علاوه بر مراقبت و نگهداری از سالمند به نظافت منزل سالمند نيز بپردازد. ارائه اين خدمات جانبی از سوی نیروی مراقب سالمند، منجر به افزايش تعرفه نگهداری از سالمند خواهد گرديد.