قیمت نگهداری سالمند

قیمت نگهداری سالمند

1398/1/13 سارا سلیمان پور
قیمت نگهداری سالمند در موسسه خدماتی نگهداری از سالمند با توجه به میزان نیازها و احتیاجات سالمند و همچنین میزان تخصص نیروهای مراقب سالمند، متفاوت می باشد.

قیمت نگهداری سالمند

قیمت نگهداری سالمند در موسسه خدماتی نگهداری از سالمند با توجه به میزان نیازها و احتیاجات سالمند و همچنین میزان تخصص نیروهای مراقب سالمند، متفاوت می باشد. تعدادی از عوامل اثرگذار بر قیمت نگهداری سالمند در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


ثبت سفارش از طریق وبسایت


قیمت نگهداری سالمند تابع چه عواملی می باشد؟

قرارداد بلند مدت و یا کوتاه مدت

استخدام نیروی مراقب سالمند از سوی مشتریان موسسات پرستاری، فرایندی است که نیاز به دقت و تامل بسیار دارد. به همین دلیل، شرکت خدماتی موج نو این امکان را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد که ضمن بیان شرایط خود، پیش از ورود نیرو به منزلشان، با وی مصاحبه نموده و در صورتی که نیروی مزبور، مورد تایید مشتری باشد، اجازه حضور در منزل شخص سالمند به وی داده خواهد شد. همچنین، نیروی مراقب سالمند می بایست به مدت سه روز با دریافت دستمزد به صورت آزمایشی در منزل مشتری به سرویس دهی بپردازد و در صورت حصول رضایت مشتری، وی می تواند به منظور عقد قرارداد به شرکت خدماتی موج نو مراجعه نماید. قراردادهای این شرکت با مشتریان خود در بخش مراقبت و نگهداری از سالمند، به صورت یک ماهه، دو ماهه و... تا قرارداد دوازده ماهه می باشد. مشتریانی که اقدام به عقد قراردادهای طولانی مدت می نمایند، می توانند مبلغ کمتری پرداخت نموده و از این تسهیلات شرکت مزبور بهره مند گردند. به عبارت دیگر، طول مدت قرارداد، بر قیمت نگهداری سالمند اثرگذار می باشد.

خدمات مراقبتی، پزشکی و انجام امور منزل

همان طور که مطلع می باشید، سرویس های مورد نیاز سالمندان شامل طیف وسیعی از خدمات شامل سرویس های مراقبتی عمومی و بسیاری خدمات دیگر می گردد. در صورتی که سالمند نیازمند مراقبت های پزشکی و سایر خدمات چون انجام امور منزل (شامل نظافت منزل، پخت و پز برای اعضای خانواده و ...) نیز باشد، در این صورت با توجه به نوع و حجم سرویس های مورد نیاز، قیمت نگهداری سالمند متغیر بوده و مشتری می بایست ضمن توافق با نیروی اعزامی از سوی موسسه پرستاری و جلب رضایت وی، اقدام به واگذاری چنین مسئولیت هایی به وی نماید.

نگهداری روزانه و یا شبانه روزی

از دیگر فاکتورهای اثرگذار بر قیمت نگهداری سالمند، تعداد ساعات حضور مراقب سالمند در منزل مشتری می باشد. دستمزد نیروی مراقب سالمند در قبال ارائه خدمات روزانه با دستمزد نیرزوی مراقب سالمند در قبال ارائه خدمات شبانه روزی به سالمندان متفاوت می باشد. لازم به ذکر است که در خصوص سالمندانی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند، مشتریان عمدتا درخواست نیروی شبانه روزی از شرکت خدماتی می نمایند.