نظافت منزل پاسداران

نظافت منزل پاسداران

1397/11/6 سارا سلیمان پور
نظافت منزل پاسداران از مهم ترین سرویس های نظافت منزل شمال تهران شرکت خدماتی موج نو می باشد. نظافت منزل توسط خانم و نظافت منزل توسط خان جوان از جمله سرویس های پرمخاطب ساکنین منطقه پاسداران بوده و شرکت های خدماتی نظافتی به منظور سرویس دهی به ساکنین این منطقه از تهران

نظافت منزل پاسداران

نظافت منزل پاسداران از مهم ترین سرویس های نظافت منزل شمال تهران شرکت خدماتی موج نو می باشد. نظافت منزل توسط خانم و نظافت منزل توسط خان جوان از جمله سرویس های پرمخاطب ساکنین منطقه پاسداران بوده و شرکت های خدماتی نظافتی به منظور سرویس دهی به ساکنین این منطقه از تهران، می بایست نیروهای نظافتی خانم خود را به خوبی آموزش داده و آنها به ابزار مورد نیاز چون تی، جارو، دستمال با قدرت جذب بالا و ... تجهیز نمایند. لازم به ذکر است که تهیه شوینده بر عهده مشتری بوده و درصورت واگذاری آن به نیروی نظافتی، هزینه آن بر عهده مشتری می باشد. به هنگام درخواست کارگر نظافت منزل از شرکت های خدماتی تهران، رعایت نکاتی از سوی مشتریان ضروری می باشد که به برخی از این نکات در این مقاله اشاره خواهیم نمود. 


ثبت سفارش از طریق وبسایت


نکات مهم در نظافت منزل پاسداران

شرح کامل سرویس های نظافتی مورد نیاز به کارگر نظافت منزل

مشتریان شرکت خدماتی نظافتی موج نو ساکن در مناطق شمالی تهران و به ویژه منطقه پاسداران، به هنگام ثبت سفارش نظافت منزل پاسداران از طریق اپلیکیشن سرویک(لینک دانلود اپلیکیشن سرویک) متعلق به این شرکت، می بایست این نکته را مد نظر قرار دهند که اولا تمامی سرویس های مورد نیاز خود را با جزئیات شرح داده و در ثانی پس از اعزام نیرو نیز کارگر مورد نظر را کاملا توجیه نماید تا در روند خدمات رسانی هیچ گونه ابهامی ایجاد نگردد. 

قرار دادن جواهرات و اشیاء قیمتی دور از دسترس کارگر نظافت منزل

نظافت منزل پاسداران به مشتریانی ارائه می گردد که ساکن منطقه پاسداران تهران بوده و عمدتا افرادی متمول می باشند. به این افراد توصیه می گردد که به هنگام حضور کارگر نظافت منزل و ارائه سرویس های نظافتی ، جواهرات و سایر اشیاء قیمتی خود مانند عتیقه جات، گوشی های هوشمند، سوئیچ ماشین و مواردی از این دست را در جایی دور از دسترس کارگر نظافت منزل قرار دهند. اگر چه تمامی کارگران اعزامی از سوی شرکت موج نو دارای گواهی عدم سوء پیشینه بوده و نیز از تمامی آنها اوراق شناسایی و نیز مبلغی به عنوان ضمانت اخذ شده است، اما به منظور پیشگیری از سوء تفاهم های احتمالی، مشتریان می بایست این نکات را مد نظر قرار دهند تا از بروز مشکلات جلوگیری به عمل آورند.

رزرو نمودن نیروی مورد علاقه 

مشتریانی که از سرویس نظافت منزل پاسداران شرکت خدماتی موج نو استفاده نموده اند، در صورت رضایت از عملکرد نیروی نظافتی اعزامی، می توانند در سفارش های بعدی نیروی مزبور را به عنوان نیروی مورد علاقه خود در نظر داشته و اقدام به درخواست همان نیرو نمایند. در این صورت، توصیه می شود که مشتریان، نیروی مورد نظر خود را از طریق اپلیکیشن سرویک متعلق به این شرکت رزرو نمایند تا بتوانند از خدمات وی بهره مند شده و زمان کاری نیرو پر نگردد.